Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 20.3.2020
16:15 - 17:45
OTR
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
16:15 - 17:45
OTR
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
16:15 - 17:45
OTR
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
16:15 - 17:45
OTR
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
16:15 - 17:45
OTR
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
16:15 - 17:45
OTR

Description

The course is compulsory for students completing pedagogical studies for teachers (60 cr).

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • kolmiportaisen tuen toteuttamisen periaatteista (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)
 • oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja pedagogisen tuen järjestämisen tavoista
 • toimia kiusaamisen ja syrjäyttävän toiminnan tunnistamiseksi ja ehkäisemiksi,
 • monialaisesta yhteistyöstä oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi

This course is completed during the one year of STEP studies. This course is completed in Period 3.

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen oikeudellista normiperustaisuutta (esim. lait, säädökset)
 • oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen liittyviä teemoja (mm. kehitykselliset häiriöt, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, psyykkinen hyvinvointi),
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitystä ja mahdollisuuksia eri ikävaiheissa,
 • motivaation, vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä oppimisessa ja hyvinvoinnissa,
 • syrjiviä normeja ja kiusaamisen ehkäisemistä yhdenvertaisen ja turvallisen oppimisympäristön edistämiseksi
 • ympäristön ja toimintakulttuurien muokkaamisen mahdollisuuksia ja merkitystä oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Luennot ja vuorovaikutteiset ohjeistetut ryhmätyöpajat

Alila, S., Kuorelahti, M., Lappalainen, K. & Puukari, S. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-kustannus, e-kirja.

Salmivalli, C. (2016). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja. TAI Repo, L. 2015. Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. PS-kustannus

Muut ilmoitetut julkaisut/lukemisto

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset ohjeistetut ryhmätyöpajat (OTR).

Soveltava lopputyö tai soveltavat tehtävät, jotka ja joiden toteuttamisen tapa (esim. ryhmätyö) määritellään vastuuopettajan toimesta opintojakson alussa. Arviointi asteikolla 0–5.

Kurssin lopullinen arvosana määrittyy ryhmätöiden perusteella. Kukin ryhmästä saa saman arvosanan.

Verkkoluennot ja omatoiminen, OTR-työskentelyyn valmistava työskentely

 • OTR-ryhmät muodostetaan 1. luentokerralla.
 • Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta lähetetään opiskelijoille ennen 1. luentokertaa.

Vuorovaikutteiset ohjeistetut ryhmätyöpajat (OTR)

 • Kirjallisuuden ja luentojen käsitteleminen ja työstäminen
 • OTR-työskentely etänä mahdollista
 • Soveltavat ryhmätyöt

Kirjallisuus

Tutkijatohtori Juho Honkasilta