Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.11.2019 at 00:00 - 30.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op, lukuun ottamatta luokanopettajan opintosuunnan kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehtoa.

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I -opintojakso.

Opintojakso eriytyy opintosuunnittain, ks. alla.

Opintopolkujen mukaisesti.

Ks. yllä olevat opintosuuntakohtaiset kuvaukset.

Ks. yllä olevat opintosuuntakohtaiset kuvaukset.

Ks. yllä olevat opintosuuntakohtaiset kuvaukset.

Ks. yllä olevat opintosuuntakohtaiset kuvaukset.

Studieinriktningen för klasslärare: Birgit Schaffar-Kronqvist

Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christin Furu