Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

16.12.2019 Mon 12.15-14.45
Heidi Krzywacki, Päivi Portaankorva-Koivisto
Teaching language: Finnish
04.09.2019 Wed 10.15-11.45
06.09.2019 Fri 10.15-11.45
09.09.2019 Mon 12.15-13.45
12.09.2019 Thu 14.15-15.45
23.09.2019 Mon 12.15-13.45
25.09.2019 Wed 10.15-11.45
04.10.2019 Fri 10.15-11.45
07.10.2019 Mon 10.15-11.45
08.10.2019 Tue 10.15-11.45
14.10.2019 Mon 14.15-15.45
16.10.2019 Wed 10.15-11.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
04.11.2019 Mon 08.15-09.45
05.11.2019 Tue 12.15-13.45
12.11.2019 Tue 12.15-13.45
15.11.2019 Fri 12.15-13.45
20.11.2019 Wed 10.15-11.45
Heidi Krzywacki, Päivi Portaankorva-Koivisto
Teaching language: Finnish
04.09.2019 Wed 12.15-13.45
06.09.2019 Fri 12.15-13.45
10.09.2019 Tue 08.15-09.45
13.09.2019 Fri 10.15-11.45
23.09.2019 Mon 14.15-15.45
25.09.2019 Wed 12.15-13.45
04.10.2019 Fri 12.15-13.45
07.10.2019 Mon 14.15-15.45
08.10.2019 Tue 08.15-09.45
15.10.2019 Tue 10.15-11.45
16.10.2019 Wed 08.15-09.45
01.11.2019 Fri 14.15-15.45
04.11.2019 Mon 10.15-11.45
05.11.2019 Tue 14.15-15.45
12.11.2019 Tue 14.15-15.45
15.11.2019 Fri 14.15-15.45
20.11.2019 Wed 12.15-13.45
Heidi Krzywacki, Päivi Portaankorva-Koivisto
Teaching language: Finnish

Description

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnassa niille opiskelijoille, jotka sisällyttävät tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisen käsitteenmuodostuksen perusteita
  • hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja voidakseen monipuolisesti tukea oppilaita heidän oppimisprosessissaan sekä alakoulun että yläkoulun matematiikassa

Heti opintojen aluksi, ensimmäinen opiskeluvuosi. Järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksolla

  • syvennetään matematiikan tietoja didaktisesta näkökulmasta
  • harjoitellaan oppilaiden käsitteenmuodostusprosessin eri vaiheiden tukemista: matematiikan keskeisten sisältöjen havainnollistaminen, matemaattisen ratkaisuprosessin sanallistaminen ja abstraktin matematiikan hallinta

Räsänen, P. & Joutsenlahti, J. (toim.) (2015). Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti (max 150 sivua).
Lisäksi luennoitsijan valitsemia ajankohtaisia artikkeleita matematiikan opetuksesta ja oppimisesta (max 50 sivua).

Arviointi perustuu tenttien ja kirjallisten töiden arviointiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.