Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.8.2017 at 08:15 - 25.8.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.8.2017
12:15 - 15:45
Wed 30.8.2017
08:15 - 11:45

Other teaching

15.09.2017 Fri 14.00-16.00
Elina Kuusisto
Teaching language: Finnish
20.10.2017 Fri 14.00-16.00
Elina Kuusisto
Teaching language: Finnish
24.11.2017 Fri 14.00-16.00
Elina Kuusisto
Teaching language: Finnish

Description

The course is compulsory for students completing pedagogical studies for teachers (60 cr).

Students who have completed the course will

 • understand didactics as an area of education and as the theoretical basis of teachers’ professional knowledge and skills
 • understand the process of teaching–studying–learning and understand the key elements in the planning, implementation and assessment of teaching as well as their interrelationships, and be able to apply them to their own field of education
 • understand the educational significance and ethical nature of teaching

The course is completed during the one year of STEP studies. The course is organized in the autumn semester in Period 1.

The course examines the following topics:

 • The basic concepts of teaching, the relationship between the theory and practice of teaching as well as an introduction to independent pedagogical thought
 • The planning, implementation and evaluation of teaching and learning based on both the curriculum and theoretical perspectives
 • Theoretical perspectives on teaching diverse learners, the integrative approach and multiprofessional collaboration
 • Students’ own approaches to and notions of learning, including the related reflection
 • Analysis of the outcomes and interaction related to the teaching–studying–learning process based on observations during fieldwork.

Moodle-tentin ajankohta on pe 15.09.16 klo 14.00-16.00. Uusinnat, joihin ilmoittaudutaan erikseen, ovat pe 20.10.16 klo 14.00-16.00 ja pe 24.11.2017 klo 14.00-16.00.

Tentti suoritetaan Moodlessa vastaamalla 40 monivalintakysymykseen. Jokaisesta kysymyksestä voi saada 0-4 pistettä. Miinuspisteitä ei siis jaeta. Tentin yhteispistemäärä on 160 pistettä. Arvosanat ilmoitetaan myöhemmin sähköisesti Moodle-tentin alueella.

Suoritusaika on 80 minuuttia (1 tunti 20 min).

Tentti löytyy Moodlesta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=12458

Moodle-tenttiin rekisteröidytään kurssiavaimella. Kurssiavain on: syksy17

Kun olet suorittanut tentin, älä poista itseäsi Moodle-alueelta! Riittää, että kirjaudut ulos. Mikäli poistat itsesi, menetät tenttisuorituksesi.

Moodle-tentin teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä Helpdeskiin, 02941 55555.

Tentin valvojana toimii: Elina Kuusisto

Oppimateriaali

 • Pruuki L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arviointi koostuu luentoihin liittyvästä oppimispäiväkirjasta ja kirjallisuuteen perustuvasta tentistä. Luentopäiväkirja arvioidaan hylätty/täydennettävä/hyväksytty. Tentti arvioidaan asteikolla 0-5.

 • Kyriacou, C. (2009). Effective teaching in schools: Theory and practice. Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 40(5), 600–609.
 • Klette, K. (2007). Trends in Research on Teaching and Learning in Schools: didactics meets classroom studies. European Research Journal, 6(2), 147-160.

Additional literature:

 • Kyriacou C. (2014). Essential teaching skills. 4th edition. Oxford.
 • Articles assigned by the lecturer.

Arvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

This course is part of the Teacher as a Researcher course.

The scope of the course entity of Teacher as a Researcher is 10 credits and in the Pedagogical Studies for Subject Teachers it consists of 8 credits of Teacher as a Researcher and 2 credits of Didactics.

The 2-credit Didactics component of the course is organized in the autumn semester in Period 1. The 8-credit Teacher as a Researcher component is organized in the spring semester, in Periods 3 and 4.

This is a lecture course with an exam.