Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.10.2019 at 09:00 - 8.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

25.02.2020 Tue 12.15-13.45
Hannele Cantell, Arja Kaasinen
Teaching language: Finnish
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
Eero Salmenkivi
Teaching language: Finnish
26.02.2020 Wed 10.15-11.45
Johanna Jauhiainen
Teaching language: Finnish
24.02.2020 Mon 12.15-13.45
Mikko Puustinen
Teaching language: Finnish
13.01.2020 Mon 12.15-13.45
29.01.2020 Wed 12.15-13.45
Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish
25.02.2020 Tue 12.15-13.45
Hannele Cantell, Arja Kaasinen
Teaching language: Finnish
25.02.2020 Tue 14.15-15.45
12.05.2020 Tue 14.15-15.45
Rauno Koskinen
Teaching language: Finnish
28.02.2020 Fri 14.15-15.45
14.05.2020 Thu 14.15-15.45
Rauno Koskinen
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
27.02.2020 Thu 12.15-13.45
01.04.2020 Wed 12.15-13.45
Maria Ahlholm
Teaching language: Finnish
24.02.2020 Mon 12.15-13.45
Ritva Ketonen
Teaching language: Finnish
25.02.2020 Tue 12.15-13.45
28.02.2020 Fri 12.15-13.45
Marjaana Kavonius
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
04.02.2020 Tue 12.15-13.45
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
Kaisa Hahl
Teaching language: Finnish
04.02.2020 Tue 14.15-15.45
26.02.2020 Wed 10.15-11.45
Milla Luodonpää-Manni
Teaching language: Finnish
04.02.2020 Tue 12.15-13.45
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
Milla Luodonpää-Manni
Teaching language: Finnish
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
28.02.2020 Fri 12.15-13.45
Satu Grünthal, Riitta Juvonen
Teaching language: Finnish
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
Satu Grünthal, Riitta Juvonen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogiset opinnot suorittaville opiskelijoille.

 • Syventävään harjoitteluun ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman pääainetiedekuntansa asettama syventävässä harjoittelussa vaadittava opetettavan aineen aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.
 • Ennen syventävää harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusharjoittelun kokonaisuus ja Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Lisäksi hänen tulee olla osallistunut Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen opintojaksolle.

Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan itsenäisesti ottaen huomioon erilaisten oppijoiden ja oppijaryhmien tarpeet ja tavoitteet sekä opetussuunnitelman ja opetettavien oppiaineiden luonteen
 • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen tukena ja osana monipuolisia oppimisympäristöjä
 • ottaa huomioon monialaiset oppimiskokonaisuudet opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • analysoida ja arvioida opetuksensa tuloksia sekä tältä pohjalta rakentaa opettajuuttaan ja pedagogisia ratkaisujaan
 • nähdä opettajan moniammatillisen työyhteisön osaksi ja eri sidosryhmien yhteistyökumppaniksi
 • ottaa huomioon tutkimustiedon ja ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen opetuksessaan
 • toimia ammatillisesti, eettisesti ja opetusalan lainsäädännön edellyttämällä tavalla monikulttuurisessa ja moniarvoisessa ympäristössä
 • hahmottaa koulun ja opetuksen kehittämisen osaksi aineenopettajuuttaan

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, 4. periodissa.

Suositeltava kirjallisuus

Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus

 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus.
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat
 • Perusopetuslaki ja –asetus. Saatavilla verkossa: http://www.finlex.fi/
 • Syrjäläinen E. & Jyrhämä R. & Haverinen L. 2004. Praktikumikäsikirja. Helsinki: Studia Pædagogica 33. Saatavilla verkossa: http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/etusivu.htm

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

Ohjattu opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä–hylätty.

Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa ilmoitettuihin asioihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan yliopiston harjoittelukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Syventävän harjoittelun kokonaisuus arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Ohjattu harjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -seminaarista. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kenttäkouluissa.