Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2017 at 09:00 - 7.1.2018 at 23:59

Description

Den fördjupade praktiken ordnas veckorna 12-19 (19.3-11.5.2018)

Praktiken genomförs vid universitets partnerskolor och i fältskolor i huvudstadsregionen. Praktikplatserna meddelas senast två veckor före praktikperioden.

Innan praktikperioden hålls en inledande föreläsning och ett möte med handledarna.

I anmälan ska du meddela i vilket ämne du praktiserar och om du har ett biämne du vill praktisera i.

Straffregisterutdrag

De studenter som har uppvisat ett straffregisterutdrag till den grundläggande praktikperioden behöver inte göra det inför den fördjupade praktikperioden.

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren senast två veckor före praktikperioden. Utdraget kan beställas genom en blankett på suomi.fi. Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom ämneslärarutbildningen (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.