Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
09:00 - 15:00
Tue 27.8.2019
09:15 - 15:00
Wed 28.8.2019
09:15 - 16:00
Thu 29.8.2019
09:15 - 15:00
Thu 29.8.2019
15:15 - 16:00
Fri 30.8.2019
09:15 - 12:00
Fri 30.8.2019
12:15 - 15:00
Mon 2.9.2019
08:15 - 09:00
Mon 2.9.2019
09:15 - 10:00
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:00
Mon 2.9.2019
11:15 - 12:00
Tue 3.9.2019
10:15 - 12:00
Tue 3.9.2019
12:15 - 14:00
Tue 3.9.2019
14:15 - 16:00
Wed 4.9.2019
10:15 - 12:00
Fri 6.9.2019
12:15 - 14:00
Fri 6.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 9.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:00
Mon 9.9.2019
13:15 - 14:00
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:00
Mon 9.9.2019
15:15 - 16:00
Tue 10.9.2019
09:15 - 11:00
Tue 10.9.2019
12:15 - 14:00
Wed 11.9.2019
10:15 - 12:00
Fri 13.9.2019
12:15 - 14:00
Fri 13.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 16.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:00
Mon 16.9.2019
13:15 - 14:00
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:00
Mon 16.9.2019
15:15 - 16:00
Tue 17.9.2019
09:15 - 11:00
Tue 17.9.2019
11:15 - 13:00
Wed 18.9.2019
08:15 - 10:00
Wed 18.9.2019
10:15 - 12:00
Fri 20.9.2019
12:15 - 14:00
Fri 20.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 23.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:00
Mon 23.9.2019
13:15 - 14:00
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:00
Mon 23.9.2019
15:15 - 16:00
Tue 24.9.2019
09:15 - 11:00
Tue 24.9.2019
12:15 - 14:00
Wed 25.9.2019
10:15 - 12:00
Fri 27.9.2019
12:15 - 14:00
Fri 27.9.2019
14:15 - 16:00
Mon 30.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:00
Mon 30.9.2019
13:15 - 14:00
Tue 1.10.2019
09:15 - 11:00
Tue 1.10.2019
12:15 - 14:00
Wed 2.10.2019
10:15 - 12:00
Fri 4.10.2019
10:15 - 12:00
Mon 7.10.2019
10:15 - 12:00
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:00
Mon 7.10.2019
13:15 - 14:00
Tue 8.10.2019
09:15 - 11:00
Tue 8.10.2019
12:15 - 14:00
Wed 9.10.2019
10:15 - 12:00
Fri 11.10.2019
12:15 - 14:00
Fri 11.10.2019
14:15 - 16:00
Fri 25.10.2019
10:15 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen proviisorin koulutusohjelmassa ja on osa Lääkkeen kehitys ja käyttö (20 op) kokonaisuutta. Opintojakson voi suorittaa ainoastaan proviisorin koulutusohjelman opiskelijat.

Farmaseutin koulutusohjelman opinnot.

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa kuvata lääkeaineen kehittämisprosessin lääkevaikutuskohteen valinnasta lääkeainekandidaatin muokkaamiseen ja prekliiniseen arviointiin, ja hän tuntee myös erilaiset uusien lääkeaineiden lähteet.

Opiskelija ymmärtää yhdisteiden biologisen seulonnan, tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun sekä biofarmaseuttisten tutkimusmenetelmien perusajatukset.

Opiskelija osaa tarkastella lääkeainemolekyylisarjan rakenne-aktiivisuussuhdetta, ymmärtää miten lääkeainemolekyyli sitoutuu kohteeseensa ja osaa arvioida kriittisesti lääkeainemolekyylin ominaisuuksia lääkeainekandidaattina, mukaan lukien miten nämä ominaisuudet vaikuttavat lääkeainemolekyylin farmakokinetiikkaan.

Opiskelija tuntee uuden lääkeaineen prekliinisen tutkimuksen osa-alueet ja osaa kuvata lääkeaineelta vaadittavat toksisuuskokeet.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4. lukuvuosi, 1, periodi.

Opintojaksossa käydään läpi lääkeaineen vaiheet ja keskeiset menetelmät kliinisiin tutkimuksiin asti. Opintojaksolla käsitellään muun muassa lääkevaikutuksen kohdeproteiineja, lääkeaineiden lähteitä, biologista seulontaa, lääkeainemolekyylien rakenne-aktiivisuussuhteeen tarkastelua, tietokoneavusteista lääkeaineen suunnittelua, lääkeaineen ominaisuuksien vaikutusta farmakokinetiikkaan sekä prekliinisiä toksisuuskokeita.

Opetusmenetelmissä käytetään eri tiedonlähteitä.

Arviointi asteikolla 0-5. Arvosana perustuu ryhmän laatimaan kirjalliseen työhön ja ryhmän itsearviointiin. Arviointimatriisit annetaan opintojakson oppimisalueella.

Ilmoittaudu opintojaksolle ennen kurssin alkua. Ryhmäjako ja ryhmien tarkemmat opetusajat tiedotetaan kurssin alussa.

74 h luentoja, harjoituksia tai ohjattua ryhmätyötä. Opintojakson ryhmätyöt toteutetaan ongelmalähtöisesti. Pakollinen läsnäolo ryhmätöiden aloitus- ja purkutilaisuuksissa sekä harjoituksissa. Opiskelu tapahtuu intensiivisesti seitsemän viikon aikana, mikä tarkoittaa kokopäiväistä opiskelua tänä aikana. Opintojakson arvostellaan ryhmässä tehtävän projektityön perusteella.