Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
09:00 - 15:00
Tue 27.8.2019
09:15 - 15:00
Wed 28.8.2019
09:15 - 16:00
Thu 29.8.2019
09:15 - 15:00
Fri 30.8.2019
09:15 - 12:00
Fri 30.8.2019
12:15 - 15:00
Mon 21.10.2019
09:00 - 12:15
Mon 21.10.2019
13:15 - 15:00
Tue 22.10.2019
10:15 - 12:00
Wed 23.10.2019
10:15 - 12:15
Thu 24.10.2019
09:15 - 10:15

Description

Opintojakso on pakollinen proviisorin koulutusohjelmassa.

Portfoliotyöskentelyn tavoitteena on tehdä näkyväksi opiskelijan osaamisen kehittyminen proviisoriopintojen aikana. Portfoliotyöskentelyssä opiskelija työstää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Portfoliotyöskentelyn avulla opiskelija orientoituu myös työelämään siirtymiseen ja suunnittelee uraansa. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja antaa palautetta opetuksesta.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4.-5. lukuvuosi.

Portfolio rakentuu integroituna 4.-5. vuoden aine- ja syventäviin opintoihin.

Opintojakso suositellaan tehtäväksi samana lukuvuonna kuin opintokokonaisuus PROV-101 Lääkkeen kehitys ja käyttö. Jos opiskelija tekee PROV-101 a ja b osiot eri lukuvuosina, portfoliotyöskentelyyn osallistutaan ja opintosuuntaan haetaan sinä lukuvuonna, jona kumpikin osio (a ja b) on tullut suoritetuksi. Perustellusta syystä (kuten opiskelijavaihto) poikkeavaa opintoaikataulua noudattavan opiskelijan tulee varmistua riittävän ajoissa opintosuunnan valinnan lukuvuodesta yhteydenotossa portfoliotyöskentelyn vastuuhenkilöön.

HOPS-työskentely, opintosuuntien syventävien opintojen ja tutkimuksen esittelyt, reflektiotehtävät opintosuunnan valintaan liittyen, syventävän opintosuunnan valinta, jonka yhteydessä motivaatiokirjeen sekä ansioluettelon laatiminen hakuasiakirjoina, lukukausipalautteet, HY:n opiskelijapalaute, oman oppimisen arviointi suhteessa tutkinnon tiedollisiin ja taidollisiin osaamistavoitteisiin, työelämään orientoivia osia.

Moodle-alueella jaettava kirjallisuus

Arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Opintosuuntien HOPS-vastuuhenkilöt:

Biofarmasia ja farmakokinetiikka: Marjo Yliperttula
Farmakologia ja toksikologia: Prof. Raimo Tuominen
Farmaseuttinen kemia: Prof. Jari Yli-Kauhaluoma
Farmaseuttinen biologia: Prof. Päivi Tammela
Farmasian teknologia: Yliopistonleht. Tapani Viitala
Sosiaalifarmasia: Prof. Marja Airaksinen
Teollisuusfarmasia: Yliopistonleht. Mia Sivén

Annettujen oppimistehtävien palauttaminen Moodle-alueelle.

Syventävien opintojen opintosuunnan valinta tehdään neljännen vuoden syksyn päätteeksi osana proviisorin portfoliotyöskentelyä. Neljännen vuoden ensimmäisen periodin arviointiviikolla järjestetään opintosuuntien esittelyt, joiden jälkeen opiskelijat hakevat opintosuuntiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakuaika ilmoitetaan tarkemmin kurssialueella Moodlessa. Opintosuuntaa haettaessa opiskelija laatii motivaatiokirjeen ja liitteeksi cv:n. Opiskelijan tulee motivaatiokirjeessään ilmoittaa myös toissijainen vaihtoehto opintosuunnaksi.

Maksimimäärä hyväksyttäviä opiskelijoita/opintosuunta on 12. Opintosuunta voi resurssit huomioiden määritellä myös tätä pienemmän enimmäismäärän, jolloin enimmäismäärät tiedotetaan proviisorin portfoliotyöskentelyn yhteydessä. Mikäli opintosuuntaan ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin voidaan ottaa, motivaatiokirjeen ja cv:n lisäksi arvioidaan myös aiempi opintomenestys.

Proviisorin koulutusohjelman johtoryhmä vahvistaa opintosuuntiin valittavat opiskelijat toisen periodin arviointiviikon loppuun mennessä.