Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 08:00 - 15.9.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 25.9.2019
16:15 - 18:15

Description

Valinnainen opintojakso farmaseutin tai proviisorin koulutusohjelman opiskelijoille.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lääkevalmisteiden myyntilupajärjestelmät (kansallinen-, tunnustamis- ja keskitetty menettely), tuntee myyntiluvan hakemista ja ylläpitämistä koskevat säädökset ja ohjeistot, tietää myyntilupahakemuksessa vaadittavat farmaseuttiset ja kemialliset tutkimukset sekä osaa laatia lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon, pakkausselosteen ja myyntipäällysmerkinnät.

Kevätlukukausi

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat luentojen ja pienryhmätöiden avulla lääkevalmisteiden myyntilupajärjestelmiin (kansallinen-, tunnustamis- ja keskitetty menettely), myyntiluvan hakemista ja ylläpitämistä koskeviin säädöksiin ja ohjeistoihin, myyntilupahakemuksessa vaadittaviin farmaseuttisiin ja kemiallisiin tutkimuksiin sekä lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon, pakkausselosteen ja myyntipäällysmerkintöjen laatimiseen.

Luentomateriaali sekä luennoilla käsiteltäviin myyntilupa-asioihin liittyvät laatuohjeet ja määräykset.

Arviointi asteikolla 0-5

Luennot ja loppukuulustelu. Opintojakso luennoidaan kolmen vuoden välein. Muina lukuvuosina opintojakso on omatoimisesti opiskeltavissa perustuen Moodlessa olevaan materiaaliin ja tentittävissä annettuina tenttipäivinä. Moodle-avaimen saa kurssin vastuuhenkilöltä (mia.siven@helsinki.fi).