Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 13.4.2020 at 23:59

Description

Obligatory for Bachelor students in Psychology

The course belongs to the Basic Studies in Psychology.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina

Tentti järjestetään Moodle-kotitenttinä 14.4.2020 klo 9-12 välillä.

 • Comparing theories explaining human development and applying them to the development of an individual.
 • Applying basic concepts of development over the life span
 • The biological basis of development
 • Cognitive and socio-emotional development in different life stages
 • The continuity of development, individual differences, normative development, and transitional stages; the significance of the environment as a moulding factor

Koska koronatilanteesta johtuen yliopisto on suljettu ainakin 13.4 asti (ja ehkä vielä senkin jälkeen) ja täten myös kaikki examinarium tilat, kehityspsykologian johdatuskurssin tentti tehdään aiemmasta ilmoituksesta poiketen etänä sähköisenä moodletenttinä.

Moodletentti tehdään 14.4. siten, että lähetän linkin tenttialueelle edellisenä päivänä (9.4). Lähetän viimeistään 6.4., myös harjoitustentin jota voitte testata varmistaaksenne teknisen toimivuuden.

Koe on vastattavissa 9-13 välillä, siten että itse tenttiaika on 2 tuntia. Eli tentti sulkeutuu (jos itse ei sitä ole sulkenut) 2 tunnin päästä sen aloittamisesta. Jos haluaa käyttöönsä koko tenttiajan tentti pitää aloittaa viimeistään klo 11:00.
Tentissä kysymykset tulevat olemaan esseetyyppisiä ja soveltavia. Kirjat saavat olla auki ja käytössä, mutta tehtävien on tarkoitus olla niin soveltavia että kirjan sisältö on oltava hallussa jo ennen tenttiä. Eli kirjasta saa tarkastaa tietoja, mutta sieltä ei löydy suoraan vastausta (ts. kokeessa ei ole monivalintoja eikä lyhyitä selitystehtäviä).

Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition, by Tara L. Kuther. SAGE Publisher.

Kontaktiopetuksessa opiskelija

 • kuuntelee asiantuntijaluentoja ja osallistuu aktivointitehtäviin

Lisäksi pääaineopiskelija

 • havainnoi ja analysoi alle kouluikäisen lapsen toimintaa opiskelijatoverin kanssa
 • soveltaa yhden kehityspsykologian osa-alueen tietoa havainnointitehtävässä
 • pitää pienryhmässä esitelmän havainnointitehtävän pohjalta
 • osallistuu aktiivisesti havainnointitehtäviin liittyviin kontaktiopetuksiin

Muiden koulutusohjelmien opiskelija

 • Kirjoittaa soveltavan esseen sovitusta kehityspsykologian osa-alueesta

Kirjallisuuskuulustelussa opiskelija

 • perehtyy itsenäisesti opintojakson teemoihin
 • oppii jäsentämään kehityspsykologian peruskäsitteitä ja teorioita suhteessa toisiinsa
 • Kirjoittaa soveltavan esseen sovitusta kehityspsykologian osa-alueesta

Kontaktiopetuksessa opettaja

 • Antaa luento- ja pienryhmäopetusta (havainnointitehtäviin liittyvät seminaaritapaamiset /pääaineopiskelijat)
 • ohjaa ja neuvoo opiskelijoita luennoilla ja niihin liittyvissä aktivointitehtävissä
 • osallistuu havainnointi-/soveltavissa tehtävissä nousevien ongelmien pohtimiseen ja ratkaisujen etsimiseen

The literature exam is assessed on scale 0-5. The independent written applied assignment on scale Failed - Pass.

In English: A literature exam and an applied written assignment, both completed as an independent work.