Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:00
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 9.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

10.02.2020 Mon 09.00-11.00
20.04.2020 Mon 09.00-12.00
Annika Svedholm-Häkkinen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
 • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
 • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
 • tuntee tutkimusetiikan periaatteet

Kandiopintojen toinen lukukausi

Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätlukukaudella.

 • Kokeellisen tutkimusasetelmat
 • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
 • Laadulliset menetelmät
 • Tutkimuksen etiikka

Psykologian kandiohjelman opiskelijat:

 • Alkukuulustelu: Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
 • Loppukuulustelu: Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Muut opiskelijat: molemmat kirjat tentitään loppukuulustelussa:

 • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
 • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Opiskelija

 • valmistautuu ja osallistuu alkukuulusteluun (psykologian kandiopiskelijat)
 • osallistuu luentokurssiin
 • kirjoittaa luennoista neljä oppimispäiväkirjaa (ohjeet moodlessa)
 • osallistuu koehenkilönä erilaisiin tutkimuksiin noin neljän tunnin ajan
 • osallistuu kuulijana huhtikuussa pidettävään Tieteen päivään
 • valmistautuu ja osallistuu kurssin loppukuulusteluun

Opettaja

 • on paikalla videoluentojen aikana
 • tarkastaa oppimispäiväkirjat
 • suunnittelee ja tarkastaa alku- ja loppukuulustelut

Luentojen ja kirjallisuuden kuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5. Luentojen pohjalta kirjoitetuista oppimispäiväkirjoista saa lisäpisteitä, jotka vaikuttavat loppukuulustelun arvosanaan

Kontaktiopetus ja alku- sekä loppukuulustelut. Kuulustelut perustuvat kurssikirjaan ja luentoihin. Läsnäolo luennoilla ei ole pakollista, joskin suositeltavaa.