Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 14:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 12:45

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin.

PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan tai vastaava osaaminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kognitiivisen neurotieteen periaatteet
 • tuntee kliinisen neuropsykologian perussisällöt
 • ymmärtää miten kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia suhteutetaan kliinisiin häiriöihin

Kandiopintojen toinen lukuvuosi.

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella.

 • kognitiivisen neurotieteen ja kliinisen neuropsykologia keskeiset tutkimusmenetelmät
 • kognitiivisen neurotieteen tutkimusalueet, mm. tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaukseen muistiin ja oppimiseen sekä kielellisiin toimintoihin liittyvä aivotoiminta
 • keskeiset neuropsykologiset piirteet kliinisissä tautiryhmissä kuten aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat ja muistisairaudet, sekä kehityksellisissä häiriöissä kuten tarkkaavuuden tai kielen kehityksen vaikeudet.
 • Ward J. (2010 tai 2015) The student’s guide to cognitive neuroscience, 2. tai 3. painos
 • Ogden J. (2005) Fractured Minds. A case-study approach to clinical neuropsychology. 2. painos, soveltuvin osin.
 • Opetusmateriaalit (luennoilla jaettava tai verkossa oleva materiaali; ilmoitetaan kurssin alussa)

Kontaktiopetus ja loppukuulustelu, joka perustuu opetusmateriaaliin ja kurssikirjoihin.

Opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen
 • tutustuu ennakolta ilmoitettuun materiaaliin
 • kyselee ja kommentoi käsiteltyjä aiheita Presemolla tai muulla välittömällä työkalulla
 • tutustuu lisämateriaaliin mielenkiintonsa mukaan
 • antaa opetuksesta reflektoivaa palautetta.

Opettaja

 • tallentaa luentomateriaalin (diat) kurssisivuille Moodleen
 • ilmoittaa etukäteen, mitä kullekin kontaktiopetuskerralle tulee lukea
 • käyttää luennoilla opiskelijoita aktivoivia tehtäviä, keskustelua, ryhmätöitä
 • kannustaa opiskelijoita kysymyksiin ja keskusteluun
 • jakaa valinnaista syventävää materiaalia opiskelijoiden käyttöön Moodlessa (mm. linkkejä sisältöjä täydentäviin videoihin)
 • kerää kontaktiopetuksen lopussa opiskelijoilta reflektoivaa palautetta

Arviointi perustuu luentokurssin kirjalliseen loppukuulusteluun. Loppukuulustelussa arvioidaan sekä kognitiivisen neurotieteen että kliinisen neuropsykologian sisältöjen hallintaa. Arvosteluasteikko 0-5.

Kontaktiopetus ja loppukuulustelu, joka perustuu opetusmateriaaliin ja kurssikirjoihin. Läsnäolo luennoilla ei ole pakollista, joskin suositeltavaa.