Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 00:00 - 31.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 10.1.2020
16:00 - 20:00

Description

Obligatory for Bachelor students in Psychology.

Intermediate level.

Recommended: Introduction to Biological Psychology, Introduction to Cognitive Psychology, or equivalent knowledge

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää

  • miten aistit toimivat
  • mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa
  • miten havaitsemista tutkitaan

Kandiopintojen ensimmäinen lukukausi.

Opintojakso järjestetään luentokurssina joka vuosi syyslukukaudella.

Kirjallisuuskuulusteluna opintojakson voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella.

  • Defining perception
  • Research methods of perception
  • The functional and neural basis of different sensory modalities
  • Perceptual organization and identification processes in different modalities
  • Persceiving objects, space, and action in different modalities

Literature exam:

Wolfe J.M., Kluender K.R., Levi D.M., Bartoshuk L.M., Herz R.S., Klatzky R.L., Lederman S.J. & Merfeld D. M. (2015) Sensation & perception, 4. Ed., Chs. 1-13.

Opiskelija kuuntelee asiantuntijaluentoja, lukee oppikirjaa ja omaksuu tietoa kurssin teema-alueelta.

Opettaja jakaa tietoa kurssin teema-alueelta ja esittää ajattelua aktivoivia kysymyksiä

The written exam is assessed on scale 0-5.

In English: Literature exam