Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Psykologian kandiopiskelijat (toinen tai kolmas opiskeluvuosi).

Psykologian aineopinnoista noin 40 op suoritettu.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • osaa hakea tietoa ja arvioida sitä kriittisesti
 • osaa tuottaa tekstiä, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen ja argumentoinnin periaaatteita
 • osaa argumentoida oman tieteellisen työn valintojaan
 • osaa vastaanottaa palautetta omasta tutkielmasta
 • saa kokemuksen kirjoittamisesta tietyn aiheen haltuun ottamisen/oppimisen välineenä

Lisäksi puheviestinnän rinnakkain järjestettävän kurssin tavoitteet ovat:

Opiskelija

 • osaa vastaanottaa palautetta omasta tutkielmasta
 • osaa antaa vertaispalautetta toistelle opiskelijalle
 • osaa ja uskaltaa esiintyä luontevasti
 • osaa keskustella tieteellisistä aiheista seminaarissa ja käydä kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua
 • osaa hyödyntää oppimaansa tulevissa asiantuntijan tehtävissään

Kandiopintojen toinen tai kolmas lukuvuosi

Kanditutkielma tehdään pääsääntöisesti Tee kanditutkielma! –kurssilla, joka järjestetään joka vuosi syys- ja kevätlukukaudella. Se suoritetaan samanaikaisesti puheviestinnän opintojakson (2 op) kanssa, joka on suunniteltu tukemaan kandityön toteutusta.

Kanditutkielman kirjoittaminen, reflektiivinen itsearviointi

Opiskelija hakee itse tietokannoista tarvittavan materiaalin opiskelijakirjaston tarjoaman tiedonhakukurssin tuella

Opiskelija:

 • ehdottaa häntä kiinnostavaa aihepiiriä
 • kirjoittaa tutkielman ja reflektoi prosessiaan
 • osallistuu ohjaukseen ja noudattaa yhdessä sovittuja välietappeja

Opettaja:

 • käynnistää ryhmän toiminnan
 • auttaa aiheen hakemisessa ja rajaamisessa
 • antaa palautetta ja ohjausta
 • arvioi työn

Kanditutkielma arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi perustuu kanditutkielman arvostelulomakkeen kriteereihin.

Ohjaajat ilmoittavat ohjauksen yleisaiheita (esim. kehityspsykologia, neuropsykologia) .

Ilmoittaudu tekemään kandityötäsi vain yhdelle ohjaajalle. Jokaisella ohjaajalla on oma tapansa organisoida ohjaus, joillakin ohjaajilla voi olla yhteistapaamisia, ja jotkut ohjaavat kaikkia yksilöllisesti. Ohjaajat ottavat ohjattaviin yhteyttä.

Työtavat riippuvat ohjaajasta.

Kandidaatin tutkielma suoritetaan samanaikaisesti puheviestinnän opintojakson (2 op) kanssa, joka on suunniteltu tukemaan kandityön toteutusta.

HUOM! Mikäli et ole vielä suorittanut tutkintoon kuuluvaa pakollista puheviestinnän kurssia, ilmoittaudu myös puheviestinnän opintojaksoll.

KK-PUVU2OP, Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi), psykologian kandiohjelma, periodi I, 2 op

KEVÄÄN KURSSI (ilm. selviää myöhemmin):