Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 21.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 6.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 11.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 13.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 18.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 20.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 25.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 27.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 2.12.2019
16:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
16:15 - 17:45
Wed 11.12.2019
14:00 - 17:00

Other teaching

05.11.2019 Tue 10.15-11.45
07.11.2019 Thu 14.00-16.00
12.11.2019 Tue 10.15-11.45
14.11.2019 Thu 16.00-18.00
19.11.2019 Tue 10.15-11.45
21.11.2019 Thu 14.00-16.00
26.11.2019 Tue 10.15-11.45
28.11.2019 Thu 16.00-18.00
10.12.2019 Tue 10.15-11.45
12.12.2019 Thu 14.00-16.00
Jari Lipsanen
Teaching language: Finnish
07.11. - 28.11.2019 Thu 12.15-13.45
08.11.2019 Fri 10.00-12.00
15.11. - 29.11.2019 Fri 12.15-13.45
10.12.2019 Tue 12.15-13.45
13.12.2019 Fri 08.00-10.00
Jari Lipsanen
Teaching language: Finnish
06.11.2019 Wed 08.15-09.45
15.11.2019 Fri 14.15-15.45
19.11.2019 Tue 08.15-09.45
22.11.2019 Fri 14.15-15.45
25.11.2019 Mon 14.15-15.45
26.11.2019 Tue 08.15-09.45
28.11.2019 Thu 14.15-15.45
02.12.2019 Mon 10.15-11.45
03.12.2019 Tue 08.15-09.45
09.12.2019 Mon 10.15-11.45
Jari Lipsanen
Teaching language: Finnish

Material

Kurssin materiaali on luettavissa MOODLE-oppimisympäristöstä

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn, Tilastotieteen jatkokurssi, osa 2.

Kurssi on tiiviissä yhteydessä Kokeellisen psykologian tutkimuskurssin kanssa, jonka aloittaminen on suositeltavaa samana lukukautena.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee kokeellisen tutkimuksen keskeisimmät tilastolliset menetelmät,
  • tuntee koeasetelmien suunnittelun periaatteen ja keskeisimmät kokeelliset asetelmat,
  • ymmärtää kokeellisten asetelmien tärkeyden psykologian teorianmuodostuksessa,
  • osaa arvioida tutkimustiedon luotettavuutta.

Kandiopintojen toisen vuoden syyslukukausi

Opintojakso järjestetään joka vuosi syyslukukaudella.

  • Kokeelliset asetelmat
  • Tilastollinen päättely
  • Yleiset lineaariset mallit (erityisesti varianssianalyysiasetelmat)
  • Kurssin harjoitusryhmissä käsitellään ja opitaan analysoimaan sekä Kokeellisen psykologian harjoituskurssin että muiden klassisten kokeellisen psykologian tutkimusten aineistoja.
  • Howell, D.C. (2010) Statistical methods for psychology
  • Kurssin aikana jaettavat artikkelit

Opiskelija osallistuu opettajan johtamaan ryhmäopetukseen ATK-luokassa ja viikoittaisiin harjoitusryhmiin, tekee kotitehtävät ja osallistuu loppukuulusteluun.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy luentokuulustelun perusteella. Mikäli opiskelija on tehnyt yli 80% kotitehtävistä, hän saa neljä lisäpistettä loppukokeeseen.

Kontaktiopetus, luennot ja niihin liittyvät harjoitusryhmät, sekä loppukuulustelu.