Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Exercise Group 20.1.2021 - 21.4.2021
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Course 13.11.2019 - 22.4.2020
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Course 16.1.2019 - 17.4.2019
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Course 17.1.2018 - 18.4.2018