Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kokeellisen psykologian tutkimuskurssi 10 Cr Course 2.10.2019 - 24.4.2020
Kokeellisen psykologian tutkimuskurssi 10 Cr Course 7.11.2018 - 8.5.2019
Kokeellisen psykologian tutkimuskurssi 10 Cr Course 1.11.2017 - 27.4.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Prerequisites

Ehdoton edellytys: Kokeellisen psykologian harjoituskurssi suoritettuna ennen opintojakson aloittamista. Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät suoritettu tai suoritetaan samanaikaisesti.

Suositeltavaa: perusopinnot suoritettu ja aineopinnoista Havaintopsykologian perusteet ja Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja analyyttisesti, niin että hän pystyy soveltamaan tietoa omaan tutkimuskysymykseen
 • soveltaa moderneja kokeellisen tutkimuksen menetelmiä aidossa tutkimusympäristössä johonkin ajankohtaiseen tutkimuskysymykseen
 • suorittaa kokeellisen tutkimustyön osavaiheet käytännössä: kokeellisen tutkimuksen suunnittelun, kokeiden suorittamisen, tulosten analysoinnin ja arvioinnin
 • raportoida tutkimuksensa kirjallisesti
 • kommunikoida suullisesti tutkimuksensa konferenssimuotoisessa Tieteen päivässä

Timing

Kandiopintojen toisen vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Opintojakso alkaa syyslukukaudella ja päättyy seuraavan vuoden kevätlukukauden lopussa.

Contents

 • luennot
 • ohjattu ryhmätyöskentely
 • taustakirjallisuuteen tutustuminen
 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu
 • aineiston kerääminen ja analysointi
 • tutkimustulosten esittely opiskelijakonferenssi Tieteen päivässä kevätlukukauden lopulla
 • tutkimusraportti
 • kirjaston tiedonhaun koulutus liitetään osaksi opintojaksoa

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelijan toiminta:

 • Taustakirjallisuuteen perehtyminen
 • Kokeellisen tutkimuksen suunnittelu ja suorittaminen.
 • Projektityöskentely (tapaamiset, aikataulutus)
 • Tutkimuksen tulosten analysointi, tilastollinen testaus ja visualisointi
 • Tutkimusraportin kirjoittaminen
 • Tutkimuksen esittely yleisölle opiskelijakonferenssi Tieteen päivässä

Opettajan toiminta:

 • Ryhmän säännöllinen ohjaaminen
 • Palautteen antaminen koko kurssin ajan
 • Kirjallisuuden jakaminen
 • Asiantuntijanan toimiminen tutkimuksen suunnittelussa
 • Puitteiden tarjoaminen kokeiden toteuttamiseseen
 • Neuvonta tulosten analysoinnissa, tieteellisessä päättelyssä ja argumentoinnissa

Study materials

 • Harjoitustyön teemaan liittyvät tieteelliset artikkelit, jotka määritellään työn kuluessa.
 • Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin:
  • Kantowitz B. H. & Roediger III H. L. (2014). Experimental Psychology
  • Macmillan N. A. & Creelman C. D. (2005). Detection theory: a user’s guide, 2. painos
  • Lu Z-L. & Dosher B. (2013): Visual psychophysics

Assessment practices and criteria

Arviointi ensisijaisesti tutkimusraportin perusteella, mutta myös kurssityöskentely ja Tieteen päivän esitys otetaan huomioon. Arviointiasteikko on 0-5.

Additional information

Opintojakson voi korvata suorittamalla seuraavat kaksi opintojaksoa: Aivotutkimuksen harjoituskurssi 5 op ja PSYM-511 Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskurssi 5 op. Tästä on erikseen sovittava vastuuopettajien kanssa.

Completion methods

Kurssilla tehdään pienryhmissä kokeellinen tutkimus jostakin psykologian teemasta (opetustarjonnasta riippuen esim. kognitiivinen tai havaintopsykologia). Läsnäoloa edellytetään luennoilla, kaikilla pienryhmän kokoontumiskerroilla ja opiskelijakonferenssi Tieteen päivässä.