Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Practical Course in Brain Research 5 Cr Course 20.1.2020 - 10.2.2020
Aivotutkimuksen harjoituskurssi 5 Cr Course 3.9.2019 - 19.9.2019
Practical Course in Brain Research 5 Cr Course 21.1.2019 - 30.5.2019
Aivotutkimuksen harjoituskurssi 5 Cr Course 4.9.2018 - 20.9.2018
Practical Course in Brain Research 5 Cr Course 5.9.2017 - 20.9.2017

Target group

Optional for Bachelor students in Psychology

Course is part of Optional Studies in Psychology

Prerequisites

Introduction to Biological Psychology, Introduction to Psychological Research Methods

Recommended: Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology, or equivalent knowledge

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, miksi EEG ja aivojen jännitevastemittaukset ovat yksi keskeisimmistä kognitiivisen neurotieteen tutkimusmenetelmistä
 • tuntee menetelmän edut ja rajoitukset
 • hahmottaa keskeisimpiä seikkoja, jotka on huomioitava suunniteltaessa jännitevastemittauksiin perustuvia tutkimuksia
 • osaa tehdä jännitevastemittauksia ja päätelmiä aivojen tiedonkäsittelystä jännitevasteiden pohjalta
 • osaa raportoida jännitevastetutkimusten tuloksia

Timing

In English: Spring Term

Contents

 • learning in theory about EEG and measuring event-related potentials in the brain in cognitive neuroscience research
 • practical work about event-related potential measuring and interpreting the results, based on an experiment paradigm given by the teacher, done in small groups
 • report about the experiment

Activities and teaching methods in support of learning

 • osallistuu johdatusluentoihin ja perehtyy annettuun opetusmateriaaliin
 • osallistuu pienryhmäopetukseen
 • osallistuu pienryhmätyöskentelyyn (mm. oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus, tulosten analysointi, loppuraportin kirjoittaminen)
 • kirjoittaa henkilökohtaisen oppimispäiväkirjaan, jossa selvittää mm. osallistumistaan kurssin eri vaiheisiin, pohtii niissä heränneitä kysymyksiä ja oivalluksia, esittää palautetta kurssista jne.

Opettaja

 • pitää johdatusluennot, joilla annetaan yleistä taustatietoa jännitevastemenetelmästä ja miten sitä sovelletaan kurssilla tehtävässä harjoitustyössä
 • antaa pienryhmäopetusta, jossa yhdessä kunkin ryhmän kanssa käsitellään mm. ryhmän tutkimussuunnitelmaa, koeasetelman rakentamista, EEG-mittausten tekemistä käytännössä sekä tulosten analysointia ja tulkintaa
 • antaa palautetta kunkin ryhmän loppuraportista

Study materials

 • materials handed out during the course
 • source book: J. Luck: An Introduction to the Event-Related Potential Technique (2014), 1.-2. eds.

Assessment practices and criteria

Active participating in all stages of the course is obligatory. Activity is assessed by an individual learning log. Grading on scale Fail - Pass.

Completion methods

 • johdatusluennot
 • pienryhmäopetus
 • pienryhmissä tehtävä harjoitustyö
 • harjoitustyön loppuraportti
 • henkilökohtainen oppimispäiväkirja