Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 10.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45

Description

This course is intended for exchange students of who have psychology as their major subject (domestic psychology students of the University of Helsinki can participate on this course if it is not fully booked by exchange students; this course corresponds to PSYK 411 Aivotutkimuksen harjoituskurssi). The course will be arranged if 6 students registers on the course (at least four of them should be exchange students).

The students are supposed to already have basic knowledge in biological psychology (e.g., completed introductory course to Biological psychology/Cognitive Neuroscience/Neuropsychology).

NOTE: Ignore the link below, it will lead to a wrong webpage (in Finnish)

Introduction to Biological Psychology, Introduction to Psychological Research Methods

Recommended: Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology, or equivalent knowledge

To learn the basics of electroencephalography (EEG) and event-related potential (ERP) recordings, which are a central research method in cognitive neuroscience. The course consists first of a theoretical part (the meeting times and places are indicated below), where the students learn the theoretical background knowledge needed for designing and carrying out ERP experiments. It is followed by an experimental part, where the students as a group design a small-scale ERP experiment, conduct it in the neuroscience student lab with 6-8 subjects, analyze the data and write a reseach report on the basis of their experiment.

3. and 4. period, spring 2020.

Lectures (see timing below) on Mondays and Thursdays 12.15-13.45 Jan 20 - Feb 10. Laborory sessions (obligatory) will be on mondays and thursdays 12.00-14.00 Feb 13 - March 12. During the 4 th period (March-April) there will be a few additional meetings with the teacher (time and dates will be informed later).

  • learning in theory about EEG and measuring event-related potentials in the brain in cognitive neuroscience research
  • practical work about event-related potential measuring and interpreting the results, based on an experiment paradigm given by the teacher, done in small groups
  • report about the experiment

Active participating in the lectures, laboratory sessions and writing the research report

Luck, S.J. An Introduction to the event-related potential technique, 2nd ed. The MIT press 2014

Other materials provided during the course.

  • osallistuu johdatusluentoihin ja perehtyy annettuun opetusmateriaaliin
  • osallistuu pienryhmäopetukseen
  • osallistuu pienryhmätyöskentelyyn (mm. oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus, tulosten analysointi, loppuraportin kirjoittaminen)
  • kirjoittaa henkilökohtaisen oppimispäiväkirjaan, jossa selvittää mm. osallistumistaan kurssin eri vaiheisiin, pohtii niissä heränneitä kysymyksiä ja oivalluksia, esittää palautetta kurssista jne.

Opettaja

  • pitää johdatusluennot, joilla annetaan yleistä taustatietoa jännitevastemenetelmästä ja miten sitä sovelletaan kurssilla tehtävässä harjoitustyössä
  • antaa pienryhmäopetusta, jossa yhdessä kunkin ryhmän kanssa käsitellään mm. ryhmän tutkimussuunnitelmaa, koeasetelman rakentamista, EEG-mittausten tekemistä käytännössä sekä tulosten analysointia ja tulkintaa
  • antaa palautetta kunkin ryhmän loppuraportista

Active participating in all stages of the course is obligatory. Activity is assessed by an individual learning log. Grading on scale Fail - Pass.

-studying the course materials

-meetings with the teacher (obligatory)

-group work in the student lab (designing and conducting the experiment, writing the final report)