Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.10.2019 at 10:00 - 14.12.2019 at 12:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Optional for Bachelor students in Psychology

Course belongs to the Optional Studies in Psychology.

Introduction to Personality Psychology, Introduction to Developmental Psychology, and Psychology of Wellbeing and Health, or equivalent knowledge

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin psykologian sovellusalueeseen työelämässä ja organisaatioissa. Esimerkiksi:

 • Psykososiaalisen työympäristön keskeiset ulottuvuudet
 • Johtamisteoriat ja hyvinvointi
 • Työperäinen stressi, burnout ja sairauspoissaolot
 • Organisaatiokulttuurit
 • Sosiaaliset suhteet ja konfliktit työelämässä
 • Työelämän laadun kehittämisinterventiot

Second or third year of the Bachelor Programme

The students can concentrate according to their interest on differtent areas in working life or organisations. Eg.

 • Main aspects in psychosocial working environment
 • Leadership theories and wellbeing
 • Work-related stress, burnout, and sickness absence
 • Organisation cultures
 • Social relationships and conflicts at work
 • Interventions for developing working life quality

Examinarium-tentti.

Opiskelijan ohjeista löytyy tietoa Examinarium-tentissä tenttimisestä

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

To be agreed with the teacher.

Opiskelija

 • valitsee jonkin kiinnostavan teema-alueen
 • perehtyy yhteiseen materiaalin sekä kirjallisuuteen ja tutkimukseen valitsemaltaan alueelta
 • arvioi tietoa
 • pohtii tiedon soveltamista työelämässä

Opettaja

 • sopii opiskelijan kanssa kirjallisuuden
 • ohjaa sisältöjen hahmottamiseen
 • antaa ohjeet kirjallisuuden arviointiin
 • arvioi kuulustelun ja tehtävät

Kirjallisuuskuulustelu tai kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvioinnissa painotetaan paitsi opittavan alueen asiasisältöjen hallintaa, myös tiedon kriittistä arviointia ja sen sovellettavuutta.

Opintojakson Moodle-sivu https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33389

Tenttiin voi halutessaan valmistautua itsenäisesti Moodlessa.

Literature exam or written assignments, to be agreed with the teacher.