Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.4.2020 at 00:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 15.5.2020
16:00 - 20:00

Description

Optional for Bachelor students in Psychology and students of Law.

Course belongs to the Optional Studies of Psycyology.

For Psychology students: Introduction to Personality Psychology, Introduction to Developmental Psychology, and Psychology of Wellbeing and Health, or equivalent knowledge

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oikeus- ja kriminaalipsykologian tutkimuksen ja teorioiden peruskysymykset
 • osaa soveltaa psykologisia menetelmiä ja teorioita rikostutkintaan sekä tuomioistuimien ja vankeinhoitoviranomaisten tarpeisiin
 • tuntee vaatimukset, joita liittyy asiantuntijatodistajana toimimiseen oikeudenkäynnissä.

Second or third year of the Bachelor of Psychology Programme

 • The main research findings in eyewitness psychology (eg. memory, attendance, lying, suggestibility) and applying them in practice
 • Psychopathy
 • Psychology science in the court
 • Applying 'hypothesis thinking' in the context of forensic psychology research
 • Profiling, recidivism, child custody disagreements, the character of the work of a prison psychologist, victimology
 • Psychotherapeutic work with crime victims

Kirjallisuuskuulustelun kirjallisuus:

Kirja: Davies, G. & Beech, A. Forensic psychology: crime, justice, law,

interventions (2012) sekä vaihtoehtoisesti kirjallisuuslista a) tai b)

 • Kirjallisuuslista a)

Ahlgren, A. & Puusa, M. (2018). Syyntakeisuuden ja hoidontarpeen arviointi mielentilatutkimuksessa. Haaste, 2/2018.
https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22018/syyntakeisuudenjahoidontarpeenarviointimielentilatutkimuksessa.html

Chin, J. (2014). Psychological Science’s Replicability Crisis and What It Means for Science in the Courtroom. Psychology, Public Policy and Law, 20, 225-238.

Korkman, J. Pakkanen, T. Laajasalo, T (2018). Child Forensic interviewing in Finland. In Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. (Toim. Johansson, Stefansen, Bakketeig & Kaidal). Palgrave MacMillan. OPEN ACCESS: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319583877

Laajasalo, T., Saukkonen, S. & Aronen, E. (2014). Kylmä ja tunteeton: onko lapsilla psykopatiapiirteitä? Katsaus. Duodecim. 130, 1165-1172.

Nyholm, J., & Häkkänen-Nyholm, H. (2009) Psykopaatti asianosaisena prosessioikeudessa. Defensor Legis, 3, 409-427

Väisänen, T. & Korkman, J. (2014). Eräitä todistajan kertomuksen arviointiin liittyviä kipukohtia oikeuspsykologisen tiedon valossa, Defensor Legis, 5, 721-739

 • Kirjallisuuslista b)

Chin, J. (2014). Psychological Science’s Replicability Crisis and What It Means for Science in the Courtroom. Psychology, Public Policy and Law, 20, 225-238.

Kassin, S., Dror, I. & Kukucka, J. (2013). The forensic confirmation bias: Problems, perspectives, and proposed solutions. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 2, 42–52

Korkman, J. Pakkanen, T. Laajasalo, T (2018). Child Forensic interviewing in Finland. In Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. (Toim. Johansson, Stefansen, Bakketeig & Kaidal). Palgrave MacMillan. OPEN ACCESS: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319583877

Porter, S., ten Brinke, L. (2009). Dangerous decisions: A theoretical framework for understanding how judges assess credibility in the courtroom, Legal and Criminological Psychology, 14, 119-134.

Seara-Cardoso, A., & Viding, E. (2015). Functional Neuroscience of Psychopathic Personality in Adults. Journal of Personality, 83, 723-737.

Vrij, A. (2016). Which lie detection tools are ready for use in the criminal justice system? Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 3, 302-307.

https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/4687446/Which_lie_detection_tools_are_ready.pdf

a) Kontaktiopetus tai verkkokurssi, joka sisältää harjoitustehtäviä ja kirjallisen kuulustelun.

b) Erillinen kirjallisuuskuulustelu

Written exam is graded 0-5.

In English: Literature exam