Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.2.2020 at 08:00 - 2.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian valinnaisiin opintoihin.

Kliininen psykologia (8 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee transdiagnostisen näkökulman perusteet
  • osaa tulkita mielenterveyden häiriöitä yleisten sosiokognitiivisten mekanismien vääristyminä

Kandiopintojen toinen tai kolmas vuosi

Opintojakso järjestetään luentokurssina kevätlukukaudella.

  • transdiagnostinen näkökulma mielenterveyshäiriöihin
  • mielenterveyden häiriöiden psykometrinen rakenne
  • oiretason näkökulma mielenterveyden häiriöihin
  • itsen psykologia
  • sosiokognitiiviset mekanismit ja niiden vääristymät
  • tavoitesuuntautunut toiminta
  • Kontaktiopetuksen opetusmateriaalit
  • Luennoilla ilmoitettavat artikkelit, joiden perusteella tehdään kotitehtäviä

Kontaktiopetus, joka sisältää harjoitus- ja kotitehtäviä.

Arviointi tehtävien perusteella asteikolla 0-5.

Luentokurssi.