Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 2.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
16:15 - 17:45
Fri 3.4.2020
08:15 - 09:45
Thu 16.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
16:15 - 17:45
Thu 23.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian valinnaisiin opintoihin.

Kliininen psykologia (8 op).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • keskeiset psykoterapiasuuntaukset, niiden teoriataustan ja menetelmät,
 • eri psykoterapioille yhteiset tekijät,
 • psykoterapiatutkimuksen peruskysymykset ja lähestymistavat.

Kandiopintojen toinen tai kolmas vuosi

Opintojakso järjestetään joko kontaktiopetuksena kevätlukukaudella tai kirjallisuuskuulusteluna syyslukukaudella, mikäli kontaktiopetusta ei järjestetä.

 • Mitä on psykoterapia ja kuka on psykoterapeutti
 • Eri psykoterapiasuuntaukset, yhtäläisyydet ja erot
 • Miten psykoterapiaan soveltuvuutta arvioidaan
 • Millä eri tavoilla psykoterapian vaikuttavuutta tutkitaan

a) Kontaktiopetus

 • Opettajien antama opetusmateriaali
 • Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012 tai uusittu painos 2015) Psykoterapiat

b) Kirjallisuuskuulustelu:

 • Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012 tai uusittu painos 2015) Psykoterapiat tai Prochaska & Norcross (2010) Systems of Psychotherapy. A transtheoretical analysis
 • Lambert, M.J. (toim.) (2013) Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change. Luvut 1-9
 • Eells, TD. (2015) Psychotherapy case formulation.

Kontaktiopetukseen kuuluu oppimispäiväkirja ja kirjallinen tehtävä, kirjallisuuskuulusteluvaihtotehdossa opiskelija perehtyy materiaaliin itsenäisesti.

a) Kontaktiopetus: oppimispäiväkirja ja kirjallinen tehtävä arvioidaan asteikolla 0-5

b) Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5

Kontaktiopetus tai mikäli sellaista ei järjestetä, kirjallisuuskuulustelu.