Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
17:15 - 18:45

Description

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kurssille otetaan 48 opiskelijaa. Jos ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita on ilmoittautunut alle 48, loput paikat täytetään muiden tiedekuntien opiskelijoilla.

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Tiedolliset tavoitteet

  • Osaa selittää, mitä tietoisuustaidot ja psykologinen joustavuus tarkoittavat.
  • Tuntee tietoisuustaitoihin liittyvät keskeiset tutkimukset ja niihin liittyvän kritiikin
  • Osaa selittää, miten ja miksi tietoisuustaitojen harjoittaminen edistää hyvinvointia

Taidolliset tavoitteet

  • Tunnistaa omat arvonsa ja alkaa suunnata toimintaansa niiden suuntaisesti
  • Osaa suunnata huomiotaan tietoisesti ja keskittyneesti
  • Osaa hyväksyä ei-arvioivasti omat ajatukset, tunteet, havainnot
  • Kehittää psykologista joustavuutta suhteessa omiin ajatuksiin ja tunteisiin

6–8 viikon mittainen kurssi. Opintojakso järjestetään resurssien mukaan, välttämättä joka vuosi ei järjestetä kurssia.

Kurssilla opitaan, mitä psykologinen joustavuus ja tietoisuustaidot ovat, miten ja miksi ne edistävät hyvinvointia sekä mitä viimeaikaisen tutkimuksen perusteella tiedetään tietoisuustaidoista. Kurssilla tuleva terveydenhuollon ammattilainen saa omakohtaisen kokemuksen siitä, miten yhtä näyttöön perustuvaa hyvinvoinnin edistämisen menetelmää voi hyödyntää. Keskeistä kurssilla on monipuolinen ja säännöllinen tietoisuustaitojen harjoittaminen. Harjoituksia tehdään ohjatusti ryhmässä sekä itsenäisesti. Jokaisen kurssilaisen edellytetään sitoutuvan päivittäiseen harjoittamiseen kurssin ajan. Harjoittamista tukevat erikseen sovittavat kirjalliset materiaalit, verkkoympäristö ja viikoittain kirjoitettava oppimispäiväkirja. Kurssin toteutus saattaa vaihdella sen suhteen, miten paljon verkkoympäristöä käytetään hyödyksi.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa ryhmätapaamissa, vähintään kahden oppimispäiväkirjan sekä ohjeiden mukaisen oppimisraportin palauttamista viimeistään 1.11.2019.

Brown, K. W., Creswell, J.D. & Ryan, R. M. (eds.) 2015. Handbook of Mindfulness: Theory, Research, and Practice. The Guilford Press. e-kirja

Braun S.E., Kinser P.A., Rybarczyk B. Can mindfulness in health care professionals improve patient care? An integrative review and proposed model. Transl Behav Med. 2019 Mar 1;9(2):187-201.

Lisäksi erikseen ilmoitetut verkkomateriaalit.

Opiskelija osallistuu ryhmässä tehtäviin ohjattuihin harjoituksiin ja keskusteluihin. Opiskelija tekee harjoituksia itsenäisesti ja erilaisia verkkomateriaaleja hyödyntäen. Opiskelija perehtyy oppimateriaaliin. Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa omista kokemuksistaan viikoittain. Kurssin lopussa opiskelija kirjoittaa loppuraportin, jossa hän arvioi ja jäsentää omia kokemuksiaan suhteessa tieteelliseen kirjallisuuteen.

Hyväksytty – hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa ryhmätapaamissa, vähintään kahden oppimispäiväkirjan palauttamista ja ohjeiden mukaisen oppimisraportin jättämistä.

Kurssilla harjoitellaan tietoisuustaitoja sekä muita psykologisen joustavuuden taitoja, jotka tukevat osallistujien hyvinvointia ja stressinhallintaa. Kurssilla hyödynnetään verkossa olevaa Opiskelijan Kompassi –hyvinvointiohjelmaa, joka perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Keskeisenä opiskelumuotona on itsenäinen harjoitteiden tekeminen.

Kurssi alkaa yhteistapaamisella 10.9. klo 17.15-19.00, joka on pakollinen kaikille osallistujille. Kurssille ei voi osallistua, jos ei pääse aloitustapaamiseen.

Kurssin osallistujat jaetaan 4-6 hengen ryhmiin. Jokaisella ryhmällä on kaksi psykologian maisteriopiskelijaa vertaisohjaajana. Nämä ryhmät tapaavat kurssin aikana 11.9.-18.10. kolme kertaa. Ryhmän tapaamisajat sovitaan aloitustapaamisessa. Koko ryhmään otetaan enintään 48 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin opettajina toimivat pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo ja opintopsykologi Tiina Tuominen.