Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 16.6.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

14.01. - 25.02.2020 Tue 14.15-15.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 14.15-15.45
Jari Lipsanen
Teaching language: Finnish
15.01. - 26.02.2020 Wed 10.15-11.45
17.01. - 07.02.2020 Fri 14.15-15.45
14.02.2020 Fri 14.15-15.45
21.02. - 28.02.2020 Fri 14.15-15.45
Jari Lipsanen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian syventäviin opintoihin.

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat metodiopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee keskeisimmät psykologiatieteessä käytetyt tilastolliset monimuuttuja-analyysimenetelmät,
 • kykenee soveltamaan näitä tilastomenetelmiä omassa pro gradu –tutkielmassaan,
 • osaa raportoida käytettyjen tilastollisten analyysimenetelmien tulokset ja arvioida tieteellisiä tutkimuksia ja niiden tulosten luotettavuutta.

Maisterin tutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti

pro gradu -tutkielman työstämisen kanssa.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

 • Kurssilla perehdytään psykologian alan tutkimuksissa käytettyihin keskeisimpiin tilastollisiin menetelmiin, erityisesti monimuuttujamenetelmiin, ja syvennetään aikaisempien menetelmäkurssien tietoja.
 • Kurssilla keskitytään erityisesti yleisiin ja yleistettyihin lineaarisiin malleihin sekä rakenneyhtälö- ja monitasomalleihin.
 • Kurssin harjoituksissa opiskelija hyödyntää oman pro gradu -tutkielmansa aineistoa aina kunkin kurssin viikon teeman mukaisesti, luoden kurssin kuluessa kirjallisen lopputyön, jossa erityisenä painona on arvioida tutkielmassa käytettyjen menetelmien ja tulosten luotettavuutta ja tarkkuutta.
 • Tabacnick, B. G. & Fidell, Linda S. (2007) Using multivariate statistics, 5. tai uudempi painos
 • Kurssilla jaettavat artikkelit

Opiskelija

 • osallistuu luentoihin
 • osallistuu harjoitusryhmiin ja tekee niihin liittyvät kotitehtävät
 • suorittaa loppukokeen
 • kirjoittaa kirjallisen lopputyön pienryhmässä

Arviointiasteikko on 0-5. Loppukoe 60%, lopputyö 30%, kotitehtävät 10%. Vähintään 50% kotitehtävistä on tehtävä hyväksytysti.

Luennot ja harjoitusryhmät.