Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian syventäviin opintoihin.

Psykologian kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. Pro gradu -tutkielmaa työstetään seminaarin aikana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa pro gradu -tutkielman tieteellisen raportoinnin käytäntöjen mukaisesti.

Maisteriopintojen aikana. Seminaarin tyypistä riippuen seminaari aloitetaan joko heti gradutyöskentelyn alkaessa tai sitten kun gradu on lähes kokonaan kirjoitettu. Lisätietoa seminaareista weboodioppaassa.

Seminaareja järjestetään joka lukukausi.

Pro gradu -seminaari on aihepiiriltään vaihteleva seminaari, jossa tutkielman tekijät esittelevät oman työnsä ja saavat siitä palautetta seminaarin ohjaajalta ja muilta opiskelijoilta.

Opiskelija

  • perehtyy muiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmiin
  • antaa niistä palautetta
  • saa palautetta omasta tutkielmastaan
  • kirjoittaa tutkielman lopulliseen muotoonsa.

Opettaja

  • Ohjaa opiskelijoiden prosessia

Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Arvostelutasteikko hyväksytty - hylätty.

Kaikki muut aiheet paitsi neurotiede ja havaintopsykologia. Ota yhteyttä sähköpostitse ennen ilmoittautumistasi ja kerro gradusi aihe, vaihe ja ohjaaja.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.