Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
16:15 - 17:45

Description

Psykologian sekä kognitiotieteen neurotieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aivotutkimuksen harjoituskurssin.

Kandidaatin tutkinnon opinnot ml. Aivotutkimuksen harjoituskurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella kognitiivisen neurotieteen tutkimuksen, toteuttaa sen ja analysoida tulokset soveltuvilla tilastollisilla menetelmillä
  • hallitsee tieteellisen esityksen (esitelmä/posteri) suunnitteluun ja pitämiseen liittyviä taitoja

3.-4. periodi. Kurssin aluksi on 17.1.2020 klo 16.15 (H3 B 114) järjestäytymistapaaminen, jolloin ohjaajat esittelevät kevään harjoitustöiden aiheita ja jakaannutaan pienryhmiin harjoitustyötä varten. Sen jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä erikseen sovittavina tapaamisina ohjaajan kanssa sekä omatoimisena laboratoriotyöskentelynä. Kultakin ryhmältä tulee esitys psykologian koulutusohjelman Tieteen päivään 2020 huhtikuun lopulla (läsnäolo pakollinen).

Katso tarkempi kuvaus kurssin sisällöstä allaolevasta linkistä. Kurssille otettavien opiskelijoiden määrä riippuu siitä, montako ohjaajaa harjoitustöille on keväällä. Tällä hetkellä ohjaus järjestynyt 5 opiskelijalle, mahdollisesti voidaan ottaa hieman enemmänkin jos saadaan lisää ohjaajia (lopullinen vahvistus tammikuun alussa). Maisterintutkintoa suorittavat sekä ne, joille kurssi on pakollinen, ovat etusijalla mikäli kaikki halukkaat eivät mahtuisi kurssille. Laita kurssille ilmoittautuessasi lisätietoihin, mikäli olet maisterivaiheen opiskelija/kurssi on pakollinen sinulle.

Pienryhmätyöskentely laboratoriossa ohjaajan johdolla sekä omatoimisesti, tapaamiset ohjaajan kanssa (sovitaan erikseen), esitys Tieteen päivänä, loppuraportin kirjoittaminen.

KURSSI TÄYNNÄ JA ILMOITTAUTUNEITA ENEMMÄNKIN KUIN VOIDAAN OTTAA MUKAAN. ENEMPÄÄ ILMOITTAUTUMISIA EI OTETA VASTAAN. MUKAAN MAHTUVILLE ILMOITETAAN ASIASTA TAMMIKUUN ALUSSA.

Kurssilla jaettava kunkin harjoitustyön teemaan liittyvä materiaali

Opiskelija

  • osallistuu pienryhmäopetukseen
  • suunnittelee ja toteuttaa pienryhmissä tehtävän jännitevaste- tai muun aivotutkimuksen
  • esittelee tutkimuksensa opiskelijoiden Tieteen päivässä kevätlukukauden lopulla
  • kirjoittaa pienryhmässä tutkimuksesta loppuraportin

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen opintojakson kaikkiin vaiheisiin sekä loppuraportti.

Pienryhmissä tehtävä harjoitustyö.