Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.1.2020 at 10:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Elective for Master students in Psychology

Course belongs to the Advanced Studies in Psychology.

Bachelor of Psychology degree, including Introduction to Personality Psychology and Psychology of Wellbeing and Health, or equivalent knowledge

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa persoonallisuus- tai terveyspsykologian osa-alueen. Opiskelija osaa:

 • hakea aiheeseen liittyvää tieteellistä tietoa keskeisistä tietokannoista. Osaa raportoida ja perustella hakukriteerinsä ja -terminsä
 • jaotella aihetta koskevan tutkimuksen tieteellisen näytön laadun perusteella
 • hallitsee hyvin jonkin persoonallisuus/terveyspsykologian osa-alueen eli osaa vastata kysymykseen, mitä tästä aiheesta tällä hetkellä tiedetään ja kuinka luotettavasti sekä mitkä keskeiset kysymykset vaativat lisätutkimusta
 • välittää omaksumansa tiedon tutkijayhteisölle tai muulle yleisölle asiantuntijaroolissa
 • kehittää kriittisen ajattelun taitoja, omien ratkaisujensa perusteiden tietoista ajattelua, itseohjautuvuutta ja elinikäisen oppimisen taitojen rakentamista.

First or second year of the Master Programme

The students acquire thorough knowledge in an area of personality or health psychology, eg.

 • Development of personality in adulthood and external / internal factors related to it.
 • The role of personality in health behaviour and external health risks
 • Psychosocial factors in determining mental and physical health
 • Socioeconomical health differences and their psychosocial mediators
 • Evaluation and prevention of main psychosocial health risks in working environment
 • Psychological consequences of health problems
 • The models and effectiveness of health interventions

Weiner, Tennen & Suls (Eds.). Handbook of Psychology, Personality and Social Psychology (2nd edition) Wiley & Sons

Widiger & Costa (Eds.). Personality disorders and the Five factor model of personality, the 3rd ed. APA, the chapters 1,2 and 3. (Clinical Application-lukuun asti)

Seuraavat artikkelit:

Marmot, M. (2017) Social justice, epidemiology and health inequalities. European Journal of Epidemiology, 32(7):537-546

Hakulinen, C., Elovainio, M., Pulkki-Råback, L., Virtanen, M., Kivimäki, M., & Jokela, M. (2015). Personality and Depressive Symptoms: Individual-Participant Meta-Analysis of 10 Cohort Studies. Depression & Anxiety.;32(7):461-470

Hakulinen C, Elovainio M, Batty GD, Virtanen M, Kivimäki M, Jokela M. (2015) Personality and Alcohol Consumption: Pooled Analysis of 72,949 Adults from Eight Cohort Studies. Drug and Alcohol Dependence. 1;151:110-114.

Elovainio, M., Jokela, M., Rosenström, T., Pulkki-Råbäck, L., Hakulinen, C., Josefsson, K., Hintsanen, M., Hintsa, T., Raitakari, O.T., & Keltikangas-Järvinen, L. (2015). Temperament and depressive symptoms: What is the direction of the association? Journal of Affective Disorders, 170, 203-212.

Jokela M, Batty GD, Hintsa T, Elovainio M, Hakulinen C, Kivimäki M. (2014). Is personality associated with cancer incidence and mortality? An individual-participant meta-analysis of 2,156 incident cancer cases among 42,843 men and women. British Journal of Cancer, 110, 1820-1824.

Jokela M, Pulkki-Råback L, Elovainio M, Kivimäki M. (2014). Personality traits as risk factors for stroke and coronary heart disease mortality: Pooled analysis of three cohort studies. Journal of Behavioral Medicine, 37, 881-889.

Elovainio, M., Hakulinen, C., Pulkki-Råback, L., Virtanen, M., Josefsson, K., Jokela, M., Vahtera, J. & Kivimäki, M. (2017). The contribution of risk factors to excess mortality in isolated and lonely individuals: the prospective UK Biobank cohort study. Lancet public Health. 2017 May 4;2(6):e260-e266.

Pulkki-Råback, L., Elovainio, M., Hakulinen, C., Hintsanen, M., Jokela, M., Hintsa, T., Serlachius, A., Laitinen, T., Pahkala, K., Mikkilä, V., Hutri-Kähönen, N., Juonala, M., Viikari, J., Kubzansky, L., Raitakari, O., & Keltikangas-Järvinen, L. (2015). Cumulative effect of Psychosocial Factors in Childhood with Ideal Cardiovascular Health in Adulthood. Circulation. 2015 Jan 20;131(3):245-53.

Elovainio, M., Ferrie, J.E., Singh-Manoux, A., Shipley, M., Batty, G.D., Head, J., Hamer, J., Jokela, M., Virtanen, M., Brunner, E., Marmot, M.G., & Kivimäki, M. (2011). Socioeconomic Differences in Cardiometabolic Factors: Social Causation or Health-related Selection? Evidence from the Whitehall II Cohort Study, 1991-2004. American Journal of Epidemiology, 174, 779-789.

Ensisijaisessa vaihtoehdossa:

Opiskelija

 • Muotoilee yhdessä opettajan kanssa tutkimusaiheen ja siihen liittyvän kysymyksen / kysymykset
 • Hakee itsenäisesti aiheen kirjallisuuden, kirjoittaa kriittisen katsauksen ja laatii itsenäisesti tiedonvälitys-tehtävän (tiedote, luento, posteri)
 • Arvioi yhden muun opiskelijan tiedonvälitystehtävän
 • Opiskelija käyttää / oppii monipuolisten tietolähteiden käyttämistä ja tieteellistä kirjoittamista,
 • Opiskelija harjoittelee systemaattista argumentointia, systemaattisen ja monipuolisen palautteen antamista ja saamista. 

Opettaja

 • Ohjaa aiheen vallinnassa ja kysymysten rajauksessa
 • Auttaa opiskelijaa tiedonhaun alkuun, antaa ohjeet tietokantojen käytöstä ja esimerkit haku-termeistä
 • Ohjaa kirjoittamisessa, ohjeistaa tiedonvälitystehtävän ja antaa arviointikriteerit vertaisarviointia varten
 • Opettaja ohjaa ongelmalähtöiseen oppimiseen, uusien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen ja arviointiin
 • Ohjaa selkeän ja ymmärrettävän tiedonvälityksen periaatteisiin
 • Arvioi lopputuloksen.

Toissijaisessa vaihtoehdossa:

Opiskelija:

 • Sopii kirjallisuuden,
 • Osallistuu kuulusteluun
 • Laatii tiedonvälitystehtävän.
 • Harjoittelee systemaattisen ja monipuolisen palautteen antamista ja saamista. 

Opettaja:

 • Suosittaa ja sopii lisäkirjallisuuden
 • Laatii kirjallisuuskuulustelun kysymykset
 • Ohjaa selkeän ja ymmärrettävän tiedonvälityksen periaatteisiin
 • Arvioi vastaukset ja tiedonvälitystehtävä.

Grading on scale 0-5. The answers in the literature exam are assessed on how well the student commands and covers the area and how logically and clearly she/he presents it. In the presentation for the public also intelligibility for the chosen public and style is assessed.

HUOM!

Ennen tenttiin osallistumista, ota yhteys vastuuopettajaan, Marko Elovainioon (marko.elovainio[AT]helsinki.fi) ja varmista tenttikirjallisuus.

Literature exam is completed in two parts:

1. Traditional written book exam with three essay questions.

2. After the exam, the student writes a short presentation, poster, etc. about the area to a community or public of her/his choice The text must be handed in in two weeks after the exam.