Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.12.2019 at 10:00 - 19.12.2019 at 10:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
08:15 - 10:45
Tue 21.1.2020
08:15 - 10:45
Tue 28.1.2020
08:15 - 10:45
Tue 4.2.2020
08:15 - 10:45
Tue 11.2.2020
08:15 - 10:45
Tue 18.2.2020
08:15 - 10:45
Tue 10.3.2020
08:15 - 10:45
Tue 17.3.2020
08:15 - 10:45
Tue 24.3.2020
08:15 - 10:45
Tue 31.3.2020
08:15 - 10:45

Description

Psykologian maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Edeltävinä opintoina edellytetään psykologian kandidaatin tutkinnon opintoja, erityisesti Johdatus psykologin asiakastyöhön ja Psykologiset arviointimenetelmät.

Psykologian kandidaatin tutkinnon opinnot, erityisesti Johdatus psykologin asiakastyöhön ja Psykologiset arviointimenetelmät.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää lapsia ja nuoria koskevan psykologisen tutkimuksen ja tapausjäsennyksen perusperiaatteet
 • osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa käytännön työhön
 • hallitsee tapausjäsennyksestä saadun tiedon viestintää sekä kirjallisesti että suullisesti

Kurssi ajoittuu periodeille 3 ja 4.

Kurssilla on kymmenen lähiopetustapaamista, joista kaikilla edellytetään läsnäoloa. Aloitustapaamisen lopussa ohjeistetaan yhteistoiminnallinen alkutentti, jonka vastaukset palautetaan viikon aikana kurssin verkkoympäristöön. Kurssi koostuu sekä ryhmäopetuksesta että itsenäisesti tai pienryhmissä suoritettavista harjoitustehtävistä, joista osa vaikuttaa loppuarvosanaan.

Alkutentissä ja kurssin aikana käytetään käsikirjana teosta

 • Carr, A. (2016). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach

Lisäksi kurssin aikana käytetään runsaasti tehtäväkohtaisia artikkeleita, potilasmateriaalia ja kurssin verkkoympäristöön jaettavaa materiaalia.

Valinnaista oheiskirjallisuutta, jota voi käyttää harjoitustehtävien teossa, ovat esim.

 • Brandt,K (2013) Infant and early childhood mental health: Core concepts and clinical practice
 • Luby J (2009) Handbook of preschool mental health: Development, disorders, and treatment
 • McConaughy, S.H. (2013) Clinical interviews for children and adolescents, second edition: Assessment to intervention

Opiskelija

 • perehtyy yleisimpiin lasten ja nuorten neurokognitiivisiin ja mielenterveyden häiriöihin
 • perehtyy lapsia ja nuoria koskevan tapausjäsennyksen periaatteisiin
 • harjoittelee tapausjäsennystä aitojen potilastapausten testipöytäkirjojen, kyselylomakkeiden, haastattelutietojen, taustatietojen ja tutkimustilannevideoiden avulla
 • työstää tapauskäsittelyjä ja harjoitustehtäviä ongelmalähtöisesti pienryhmissä
 • laatii harjoituslausunnon ja muita kirjallisia harjoitustehtäviä
 • työskentelee osin itsenäisesti ja osin pienryhmissä opetustapaamisissa sekä niiden välillä

Opettaja

 • hyödyntää opetuksessa ongelmalähtöiseen ja vuorovaikutteiseen oppimiseen pohjautuvia menetelmiä
 • ohjaa harjoitustehtävien työstämistä opetustapaamisissa ja Moodlessa
 • antaa tehtävistä palautetta

Kurssin loppuarvosana (0-5) muodostuu alkutentin ja kolmen harjoitustehtävän arvosanoista. Tehtäväkohtaiset arviointiperusteet esitetään kurssilla.

Kurssi, johon kuuluu yhteistoiminnallinen alkutentti verkossa, ryhmäopetus ja harjoitustehtävät. Edellytetään läsnäoloa kaikilla opetuskerroilla