Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.12.2019 at 10:00 - 17.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
10:15 - 12:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 14:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 14:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 14:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 14:45
Thu 16.4.2020
15:15 - 17:45
Thu 23.4.2020
09:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
09:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
09:15 - 11:45
Mon 11.5.2020
09:15 - 11:45
Tue 12.5.2020
09:15 - 11:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologin syventäviin työelämätaitoihin.

Psykologian kandidaatin tutkinnon opinnot, psykologiset tapausjäsennykset 15 op, erityisesti tapausseminaarin aihepiiristä.

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on käytännön kokemusta neuropsykologisen tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, arvioinnista ja johtopäätösten tekemisestä, jatkosuositusten laatimisesta sekä tutkimustulosten suullisen ja kirjallisen palautteen antamisesta,
 • opiskelija osaa integroida tieteellistä tietoa yksittäistapausta koskeviin havaintoihin ja päätelmiin,
 • opiskelija on kehittänyt kykyä arvioida kliinisen neuropsykologian käytäntöjä.

Maisterin tutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi.

Opintojakso järjestetään joka vuosi sekä syys- että kevätlukukaudella.

Seminaarissa

 • harjoitellaan neuropsykologisen tutkimuksen tekoa vapaaehtoisen koehenkilön kanssa,
 • perehdytään tutkimukseen kenttäyhteistyöpisteessä potilaan kanssa,
 • käsitellään opiskelijoiden tapauksia, omia aidoissa asiakastilanteissa hankkimia kokemuksia sekä havaintoja tutkimusta tekevän psykologin työstä.

Käsikirjoina:

 • Erkinjuntti, Remes, Rinne, Soininen (toim) (2015) Muistisairaudet 4. painos.
 • Juva, Hublin, Kalska, Korkeila, Sainio, Tani, Vataja (toim) (2011) Kliininen neuropsykiatria.
 • Kaste, Soinila, Somer (toim) (2006) Neurologia 2. tai uudempi painos.
 • Jehkonen, Saunamäki, Paavola, Vilkki (2015) Kliininen neuropsykologia.

Omaan tapaustutkimukseen liittyvä kirjallisuus

Lopputyön aiheeseen liittyvät artikkelit

Opiskelija

 • tekee neuropsykologisen tutkimuksen terveelle koehenkilölle,
 • käsittelee tutkimuksen tuloksia työnohjauksellisesti seminaarin vetäjän kanssa,
 • osallistuu 12 tapausseminaarikertaan, joihin sisältyy neljä vierailua kahdessa muussa tapausseminaarissa,
 • esittelee "oman tapauksensa" suullisesti ja kirjallisesti,
 • kirjoittaa lopputyö oman tapauksensa aihepiiristä tarkastellen tapauksessa nousseita kysymyksiä tieteellisen tutkimuksen ja kliinisen potilastyön viitekehyksessä

Opettaja

 • mahdollistaa opiskelijalle työohjauksellisen kokemuksen vapaaehtoisen koehenkilön tutkimustulosten käsittelyn yhteydessä
 • on yhteydessä kentällä toimiviin kokeneisiin neuropsykologeihin ja sopii heidän kanssaan opiskelijoiden mahdollisuudesta tutustumiskäynnille
 • ohjaa ja reflektoi opiskelijat esitystä seminaarissa
 • tukee tapausseminaarin vuorovaikutusta
 • arvioi kirjalliset lopputyöt

Oman oppimisen arvioinnin tukena hyödynnetään itsearviointia ja ryhmäkeskusteluja. Kurssin arvosana (0 - 5) muodostuu pääasiallisesti lopputyön arvioinnista.

Pienryhmäopetus, johon liittyy asiakastapaamisia ja psykologin tutkimuksen havainnointia. Seminaarissa kerrataan aluksi keskeiset neuropsykologiset tutkimusmenetelmät ja harjoitellaan neuropsykologisen tutkimuksen tekoa vapaaehtoisen koehenkilön kanssa. Sen jälkeen perehdytään tutkimukseen kenttäyhteistyöpisteessä potilaan kanssa.