Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Psykologin kliiniset taidot IV, Lasten ahdistushäiriöiden hoito 2.5 Cr Course 13.3.2020 - 17.4.2020
Psykologin kliiniset taidot IV, Psykoosisairaudet ja kognitio 2.5 Cr Course 11.3.2020 - 1.4.2020
Psykologin kliiniset taidot IV, Nuorisopsykiatrian kliiniset taidot 2.5 Cr Course 13.1.2020 - 10.2.2020
Psykologin kliiniset taidot IV, Kognitiiviset työotteet masennuksen hoidossa 2.5 Cr Course 10.1.2020 - 7.2.2020
Psykologin kliiniset taidot IV: Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat 2.5 Cr Course 25.11.2019 - 13.12.2019
Psykologin kliiniset taidot IV: Neuropsykologinen kuntoutus 2.5 Cr Course 16.9.2019 - 4.11.2019
Psykologin kliiniset taidot IV, Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuva lyhytinterventio 2.5 Cr Course 5.9.2019 - 22.10.2019
Psykologin kliiniset taidot IV, Lasten ahdistushäiriöiden hoito 2.5 Cr Course 15.3.2019 - 12.4.2019
Psykologin kliiniset taidot IV, Nuorisopsykiatrian kliiniset taidot 2.5 Cr Course 11.1.2019 - 15.2.2019
Psykologin kliiniset taidot IV, Kognitiivis-integratiiviset menetelmät masennuksen ja ahdistuksen hoidossa 2.5 Cr Course 4.1.2019 - 1.2.2019
Psykologin kliiniset taidot IV, Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat 2.5 Cr Course 30.11.2018 - 13.12.2018
Psykologin kliiniset taidot IV, Psykoosisairaudet ja kognitio 2.5 Cr Course 2.11.2018 - 23.11.2018
Psykologin kliiniset taidot IV Neuropsykologinen kuntoutus 2.5 Cr Course 29.10.2018 - 10.12.2018
Psykologin kliiniset taidot IV, Psykoosisairaudet ja kognitio 2.5 Cr Course 21.3.2018 - 18.4.2018
Psykologin kliiniset taidot IV, Lasten ahdistushäiriöiden hoito 2.5 Cr Course 16.3.2018 - 13.4.2018
Psykologin kliiniset taidot IV, Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat 2.5 Cr Course 5.2.2018 - 14.2.2018
Psykologin kliiniset taidot IV, Kognitiiviset työotteet masennuksen hoidossa 2.5 Cr Course 5.1.2018 - 9.2.2018
Psykologin kliiniset taidot IV 2.5 Cr Course 30.10.2017 - 11.12.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen psykologian maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologin syventäviin työelämätaitoihin.

Prerequisites

Psykologian kandidaatin tutkinnon opinnot, psykologiset tapausjäsennykset 15 op.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ammatillista osaamistaan kahdella kliinisen psykologian alueella, esim.

  • neuropsykologinen kuntoutus
  • lasten ja nuorten psykologinen arviointi
  • psykologiset kriisi-/traumainterventiot
  • kliininen haastattelu
  • psykologinen interventio tai interventiivinen työote

Timing

Maisterin tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuodesta kevätlukukaudesta alkaen.

Psykologin kliiniset taidot IV -kursseja järjestetään joka vuosi sekä syys- että kevätlukukaudella. Yksittäisiä kursseja järjestetään yleensä vain kerran lukuvuodessa.

Contents

Kurssin sisältö vaihtelee aiheen mukaan.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija

  • osallistuu luennoille tai harjoitusryhmään,
  • tekee harjoitustehtäviä ja/tai kirjoittaa lopputyön
  • suorittaa muita aiheeseen sopivia aktiviteetteja.

Study materials

ilmoitetaan lukuvuoden alussa opinto-oppaassa.

Assessment practices and criteria

Arviointiasteikko 0 - 5 tai hyväksytty - hylätty. Arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja/tai lopputyöhön.

Completion methods

Opintojakso koostuu kahdesta osakurssista, jotka sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, vierailuja kenttätyöpisteissä tms.