Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 10.1.2020
09:30 - 12:00
Fri 17.1.2020
09:30 - 12:00
Fri 24.1.2020
09:30 - 12:00
Fri 31.1.2020
09:30 - 12:00
Fri 7.2.2020
09:30 - 12:00

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologin syventäviin työelämätaitoihin.

Psykologian kandidaatin tutkinnon opinnot, psykologiset tapausjäsennykset 15 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ammatillista osaamistaan kahdella kliinisen psykologian alueella, esim.

  • neuropsykologinen kuntoutus
  • lasten ja nuorten psykologinen arviointi
  • psykologiset kriisi-/traumainterventiot
  • kliininen haastattelu
  • psykologinen interventio tai interventiivinen työote

Maisterin tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuodesta kevätlukukaudesta alkaen.

Psykologin kliiniset taidot IV -kursseja järjestetään joka vuosi sekä syys- että kevätlukukaudella. Yksittäisiä kursseja järjestetään yleensä vain kerran lukuvuodessa.

Kurssin sisältö vaihtelee aiheen mukaan.

ilmoitetaan lukuvuoden alussa opinto-oppaassa.

Opiskelija

  • osallistuu luennoille tai harjoitusryhmään,
  • tekee harjoitustehtäviä ja/tai kirjoittaa lopputyön
  • suorittaa muita aiheeseen sopivia aktiviteetteja.

Arviointiasteikko 0 - 5 tai hyväksytty - hylätty. Arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja/tai lopputyöhön.

Jos kurssille ilmoittautuu enemmän kuin ilmoitettu enimmäismäärä opiskelijoita, karsitaan ensin ne opiskelijat, joilla on jo riittävä määrä kliiniset taidot IV -suorituksia. Seuraavaksi tarkistetaan, onko suoritettu vaadittu määrä tapausjäsennyksiä. Tämän jälkeen huomioidaan ilmoittautumisjärjestys.

Opintojakso koostuu kahdesta osakurssista, jotka sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, vierailuja kenttätyöpisteissä tms.