Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 20.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 27.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 3.2.2020
08:15 - 09:45
Mon 10.2.2020
08:15 - 09:45

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologin syventäviin työelämätaitoihin.

Psykologian kandidaatin tutkinnon opinnot, psykologiset tapausjäsennykset 15 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ammatillista osaamistaan kahdella kliinisen psykologian alueella, esim.

  • neuropsykologinen kuntoutus
  • lasten ja nuorten psykologinen arviointi
  • psykologiset kriisi-/traumainterventiot
  • kliininen haastattelu
  • psykologinen interventio tai interventiivinen työote

Maisterin tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuodesta kevätlukukaudesta alkaen.

Psykologin kliiniset taidot IV -kursseja järjestetään joka vuosi sekä syys- että kevätlukukaudella. Yksittäisiä kursseja järjestetään yleensä vain kerran lukuvuodessa.

Kurssin sisältö vaihtelee aiheen mukaan.

ilmoitetaan lukuvuoden alussa opinto-oppaassa.

Opiskelija

  • osallistuu luennoille tai harjoitusryhmään,
  • tekee harjoitustehtäviä ja/tai kirjoittaa lopputyön
  • suorittaa muita aiheeseen sopivia aktiviteetteja.

Arviointiasteikko 0 - 5 tai hyväksytty - hylätty. Arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja/tai lopputyöhön.

Jos kurssille ilmoittautuu enemmän kuin ilmoitettu enimmäismäärä opiskelijoita, tehdään karsintaa seuraavasti.

Ensisijaisesti valitaan opiskelijat, joilla on kandidaatin tutkinto ja tapausjäsennyskurssit (aikuiset, lapset & nuoret, neuro) tehtynä.

Jos edellä mainitun karsinnan jälkeen opiskelijoita on edelleen enemmän kuin ilmoitettu enimmäismäärä, otetaan alla mainittujen kriteerien järjestyksessä ensisijaisesti

a) opiskelijat, jotka ovat menossa harjoitteluun nuorisopsykiatriaan

b) opiskelijat, jotka ovat menossa harjoitteluun

c) opiskelijat, joilta puuttuu opinnoista vain harjoittelu ja yksi kliiniset taidot 4 –kurssi

Jos em. valintakriteerien käyttämisen jälkeen kurssilla on vielä tilaa ja hakijoina on opiskelijoita, jotka eivät täytä ensisijaista valintakriteeriä, kurssille otetaan opiskelijoita, joilla on tapausjäsennyskurssit suoritettuna (mutta ei kandia).

Jos tilaa yhä em. kriteerin jälkeen on, sitten otetaan opintopistemääräjärjestyksessä (ne, joilla on enemmän opintopisteitä, pääsevät kurssille).

Opintojakso koostuu kahdesta osakurssista, jotka sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, vierailuja kenttätyöpisteissä tms.