Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.8.2019 at 10:00 - 30.6.2020 at 23:59

Description

Harjoitteluun menevät opiskelijat. Ilmoittaudu ennen harjoittelun aloittamista.

Psykologian kandidaatin tutkinto, psykologiset tapausjäsennykset 15 op. Suositeltavaa on myös, että tapausseminaari on suoritettu. Ammatillinen tietopaketti suoritetaan joko ennen harjoittelua tai sen aikana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaiset ammatilliset / kliiniset taidot, että hänellä on edellytykset aloittaa psykologin ammatissa toimiminen valmistumisensa jälkeen.

Maisterin tutkinnon toinen tai kolmas opiskeluvuosi.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa lukuvuoden aikana.

Opintojakson sisältö on kuvattu Suomen Psykologiliitto ry:n julkaisemassa valtakunnallisessa Harjoitteluoppaassa (https://issuu.com/psykologiliitto/docs/harjoitteluopas_p__ivitetty_huhtiku). Sen mukaan harjoittelun aikana opiskelija

 • toteuttaa useita aitoja asiakastilanteita
 • osallistuu moniammatillisiin kokouksiin (esim. hoitotiimit, neuvottelut, rekrytoinnin työtilauspalaverit)
 • hoitaa itsenäisesti (ohjattuna) interventioprosessin
 • laatii useita lausuntoja tai vastaavia yhteenvetoja
 • pitää ainakin yhden koulutustilaisuuden tai esitelmän työpaikan henkilöstölle tai muulle vastaavalle ryhmälle, ts. harjoittelee psykologien asiantuntijuuden viestittämistä muille ammattiryhmille

Opiskelijan toiminta

 • opiskelija hakee harjoittelupaikkansa itse
 • hankkii harjoittelupaikkansa ohjauksen tuella harjoittelupaikkansa alaan sekä psykologin työkenttään liittyvät tiedolliset ja taidolliset valmiudet, joiden avulla on valmis aloittamaan psykologin ammatissa toimimisen
 • osallistuu harjoittelun tavoitteita tukevaan harjoittelunohjausseminaariin

Opettajan toiminta

 • vastuuopettaja pitää yllä harjoittelupaikkoja tarjoavaa luetteloa
 • vastuuopettaja on tarvittaessa yhteydessä harjoittelupaikkoihin
 • vastuuopettaja tukee tarvittaessa opiskelijaa harjoittelupaikan hankkimiseen tai harjoitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa
 • harjoittelua ohjaa harjoittelupaikan ohjaaja

Arviointiasteikko hyväksytty - hylätty.

Arvioinnissa sovelletaan yhteistyössä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa EuroPsy-kompetenssien mukaisia valmiuksia

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. 1.1.2012 jälkeen aloittaneet opiskelijat, jotka tulevat harjoittelussa työskentelemään alaikäisten kanssa, on esitettävä oppilaitokselle rikostaustaote ennen harjoitteluun menoa.

Rikostaustaote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta ja se näytetään tiedekunnan opiskelijapalveluissa opiskelijapalveluiden aukioloaikoina tai varaamalla aika Vihta-järjestelmästä.

Huomaathan, että rikostaustaote toimitetaan sekä koulutukselle että pyydettäessä työnantajalle.

Psykologiharjoittelu suoritetaan kentällä jollakin psykologian sovellusalueella oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa oman alansa hyvin tuntevan psykologian ohjauksessa. Harjoittelun pituus on n. 5 kk täysipäiväistä työtä. Työtodistus harjoittelusta ja harjoittelukertomus toimitetaan harjoittelun vastuuopettajalle.

Yliopistonlehtori

Suoritetaan samaan aikaan PSYM-703 Harjoittelunohjausseminaarin kanssa.