Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 21.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.12.2019
12:00 - 16:00
Tue 10.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Psykologin kliiniset taidot I-III

Psykologian kandidaatin tutkinto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa psykologin ammattieettisiä periaatteita ja psykologeja koskevaa lainsäädäntöä käytännön tilanteisiin
  • hahmottaa psykologisen asiantuntemuksensa merkityksen ja arvon työmarkkinoilla

Suoritetaan ennen psykologiharjoittelua tai sen aikana

Seminaarissa käsitellään jatkuvasti päivittyviä tietoja liittyen psykologien ammatilliseen sijoittumiseen, ammatissa toimimiseen, palkkaukseen, lainsäädäntöön ja eettisiin kysymyksiin. Psykologin työhön liittyviä ongelmatilanteita käsitellään käytännön esimerkkien valossa.

Kurssi on Psykonet-kurssi, joka lähetetään samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Lähtökohtana on kurssin seuraaminen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa luentosalissa, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksen ja kysymysten esittämisen luennoitsijoille. Luentojen yhteydessä käytössä on myös Padlet-seinä, jonka välityksellä luennoitsijoille voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja omalta mobiililaitteeltaan. Lisäksi suorat kysymykset luennoitsijoille ovat tervetulleita ja keskeinen osa kurssia.

Mikäli opiskelija ei perustelluista syistä pääse paikalle luentosaliin, voi luennot katsoa jälkikäteen tallenteelta.

Luennoille osallistumisen lisäksi kurssiin kuuluu kirjallisia tehtäviä: oppimispäiväkirja ja eettisiin kysymyksiin vastaaminen. Näistä tarkemmat tiedot löytyvät Moodlesta ennen kurssin alkua.

  • Luennoilla jaettava materiaali
  • Oheislukemistona lisäksi: Nieminen, P., Nevalainen, V. & Holma, J. (2010) Psykologin ammattikäytännöt

Opiskelija

  • osallistuu seminaaripäiviin
  • tekee psykologin ammattietiikkaan ja työn ongelmatilanteisiin liittyviä kirjallisia tehtäviä.

Opettaja

  • organisoi kurssin yhdessä Psykonetin ja Suomen Psykologiliitto ry:n kanssa
  • on yhteistyössä muiden yliopistojen vastuuopettajien kanssa
  • ohjeistaa kirjallisten tehtävien tekemiseen
  • vastaanottaa ja arvioi verkkotehtävät Moodlessa, hyväksyy suoritukset

Kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Kaksipäiväinen seminaari ja siihen liittyvät verkkotehtävät

Yliopistonlehtori Sanna Koskinen

Opintojakso kuuluu osasuorituksena Psykologiharjoitteluun.