Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.9.2019
10:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 15:45
Thu 24.10.2019
12:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 15:45
Thu 19.12.2019
12:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 15:45
Thu 9.4.2020
12:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 15:45
Thu 7.5.2020
12:15 - 15:45

Description

Seminaari on tutkimusryhmän ja siihen kuuluvien tohtorikoulutettavien ja graduntekijöiden seminaari eli se ei ole avoin kaikille, mutta jos olet kiinnostunut, voit ottaa yhteyttä:
markku.niemivirta@helsinki.fi, heta.tuominen@helsinki.fi

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/motivation-learning-and-well-being

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

 • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
 • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
 • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
 • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
 • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot.

  Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

  Opintojakso perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista säännöllisiin tapaamisiin: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Tämä työskentely tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

  Toteutetaan lähiopetuksena.