Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on pakollinen sekä POLVI-koulutusohjelman opiskelijoille että politiikan ja organisaatioiden tutkimusta opiskeleville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden ei tarvitse hakea kurssin suoritusoikeutta, vaan he voivat ilmoittautua suoraan kurssille Weboodin kautta. Mikäli kurssille ilmoittautuu liikaa opiskelijoita, etusija on POLVI-koulutusohjelman opiskelijoilla. Aiempina vuosina kaikki ilmoittautuneet ovat voineet osallistua kurssille.

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 11.12.2019 at 23:59

Interaction

Opettajat ja opiskelijat voivat olla yhteydessä toisiinsa Moodlen kautta ja luennoilla. Mikäli muita tapoja käytetään, siitä informoidaan Moodlessa. KAIKKI KURSSIN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET osoitetaan opetusavustajalle, jonka yhteystiedot ilmoitetaan ennen kurssin alkua tällä samalla sivulla. Pääsy kurssin Moodle-alueeseen muodostuu automaattisesti, kun opettaja julkistaa alueen opiskelijoille (julkistus 31.8.2019). Moodle-alue löytyy jokaisen kurssille ilmoittautuneen opiskelijan Opintoni-sivulta tämän kurssin kohdalta.

Jotta osallistujat saavat kaiken tarvittavan tiedon ajoissa, jokaisen tulisi ilmoittautua kurssin alkuun (3.9.) mennessä tai heti sen jälkeen.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45

Other teaching

16.10.2019 Wed 10.00-14.00
Turo Virtanen, Hanna Wass
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 10.00-14.00
Turo Virtanen, Hanna Wass
Teaching language: Finnish

Material

Opettajien (Wass, Virtanen) luentomateriaalit toimitetaan Moodleen mahdollisuuksien mukaan jo ennen luennon alkua. Mikäli muuta materiaalia jaetaan, sekin löytyy Moodlesta.

Tentittävä kurssikirja: Andrew Heywood: Politics, 4. painos (2013).

Tasks

Osatehtävät

Osallistuminen luennoille, luentojen tenttiminen luentokuulustelussa ja Heywoodin tenttiminen Examinariumissa sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS - vain POLVI-ohjelman opiskelijoille). Ks. tarkemmin: Kurssin suorittaminen.

Conduct of the course

Kurssi muodostuu luentokurssista, jolla on kaksi opettajaa (Wass, Virtanen) ja Heywoodin teoksen tenttimisestä Examinariumissa (Virtanen tentin vastaanottajana).

Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen luennoille. Opiskelijoiden läsnäoloa ei kuitenkaan kontrolloida eikä mahdollisista poissaoloista tarvitse raportoida kurssin koordinaattorille.

Luentokuulustelu on ke 16.10. klo 10.15-13.45, Porthania, PI. Kuulustelun hyväksytyn tuloksen painoarvo on 2 op opintojakson kokonaisarvostelussa. Kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua. Ainoa uusintakuulustelu on ke 11.12. klo 10.15-13.45, Porthania, PI (ilmoittautuminen WebOodissa pakollinen, päättyy 10 pv ennen tenttiä). Seuraavan kerran opintojakson opetus järjestetään syksyllä 2020. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Avoimessa yliopistossa (ilman HOPS-osiota) keväällä 2020.

Andrew Heywoodin teos 'Politics', 4. painos (2013) tentitään monivalintakokeena Examinarium-kuulustelussa. Kuulustelun hyväksytyn tuloksen painoarvo on 3 op opintojakson kokonaisarvosanassa. Tentti avataan 10.9. Examinarium-tentin voi suorittaa yhteensä kolme kertaa aikavälillä 10.9.-13.12.2019. Uusi suorituskerta ei ole mahdollinen ennen kuin edellinen on Examinariumissa arvosteltu (arvosana Heywoodin tentistä tulee automaattisesti opiskelijan sähköpostiin).

Luentojen aikana annetaan ohjeita tentteihin valmistautumiseen ja selostetaan suoritustavat tarkemmin.

Vain opintojakson kokonaisarvosana rekisteröidään Oodiin. Osasuorituksia ei rekisteröidä. Mikäli luento-osuus tai Heywoodin kuulustelu on hylätty, koko opintojakso on hylätty. POLVI-ohjelman opiskelijoilta vaaditaan opintojakson suorittamiseksi em. osatehtävien lisäksi HOPS-suoritus (opintojen suunnittelu opettajatuutorin kanssa; opettajatuutorin nimi ilmoitetaan viimeistään POLVI-ohjelman uusien opiskelijoiden tiedotustilaisuuden yhteydessä).

Opintojakson hallinnointi: Kurssin opetusavustajana toimii valt.yo. Sonja Savolainen (sonja.savolainen@helsinki.fi). Hän on yhteyshenkilö KAIKISSA kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän siirtää kysymykset kurssin opettajille, mikäli ne eivät kuulu hänen vastattaviinsa.

Results

Tulosten ilmoittaminen

Tulokset ilmoitetaan opiskelijanumeroittain anonyymisti kurssin Moodle-alueella tulosten valmistuttua. Suoritukset rekisteröidään opiskelijakohtaisesti Oodiin vasta tämän jälkeen. Oodi-rekisteröinti voi kestää päiviä tai viikkoja ruuhkatilanteesta riippuen, mutta tulokset näkyvät heti Moodlessa.

Tuloksia ei voi tiedustella sähköpostitse, mutta Oodi-rekisteröintiä koskevissa epäselvyyksissä on syytä olla yhteydessä Kruunuhaan opiskelijapalveluihin, kruunuhaka-student@helsinki.fi (esim. virhe rekisteröinnissä).

Feedback

Kirjallinen opiskelijapalaute kerätään kurssin loppupuolella ja saatua palautetta käsitellään myös suullisesti kurssin viimeisellä luennolla. Oppimistehtävä antaa myös palautetietoa opettajille.

Description

After completing the course, students will be familiar with the principles of various approaches in political science. They will be able to describe central concepts in the study of politics and organisations, as well as understand the key characteristics of the research topics in the field on a basic level. Students will be able to name key theoretical and empirical research trends in politics and organisations, in addition to which they will have gained experience in analysing research topics from the perspective of various traditions. They will be able to connect their learning with topical phenomena of everyday politics and related public discourse. They will have the ability to continue to study politics and organisations, as well as world politics.

During the course, students will draw up a personal study plan (PSP), which helps students in planning and scheduling their studies based on their personal starting points and goals, as well as developing their study skills.

First period of the first year of studies

The course will lay a foundation for understanding the central concepts and history of ideas of political science, as well as the phenomena, research topics and approaches examined in the study of politics and organisations. It will work towards an overview of research in the field of political science and its examination from the perspective of social phenomena, particularly under the scope of politics and organisations, their interrelations and links with other phenomena of social and societal life. During the course, students of the Degree Programme in Politics, Media and Communication will draw up a personal study plan in a manner to be separately announced.

Required literature: Heywood, Andrew: Politics. Fourth edition

Potential additional reading announced by the teacher during the contact teaching

Graded on a scale of 0 to 5 (0=fail, 1=pass, 2=satisfactory, 3=good, 4=very good, 5=excellent)

Kurssisuoritukseen kuuluvat:

1. Luennot ajalla 3.9.-10.10.2019
2. Examiunarium-tentti (Heywoodin teos)
3. Luentotentti 16.10.2019 (ei erillistä ilmoittautumista)
4. Uusintakuulustelu 11.12.2019 (weboodi-ilmoittautuminen vaaditaan!)

The annually organised contact teaching course is compulsory for both students of the Degree Programme in Politics, Media and Communication, and the students of other degree programmes studying politics and organisations. The course may include additional literature announced by the teacher. The course includes a book examination on the required literature. The course can also be completed through the Open University as contact and/or online teaching.