Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitä.

Opiskelija syventää ymmärrystään romanien kulttuurista ja sen moninaisuudesta.

Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Opiskelija osaa rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.

Opiskelija osaa analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä.

Opiskelija ymmärtää ja tuntee paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuria.

Opiskelija kykenee hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntija tehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta.

Romanikulttuuriin ja -identiteettitutkimukseen tutustuminen. Romaneihin kohdistuvien stereotypioiden tarkastelua historian ja nykypäivän johdolla. Romanikulttuurin elämäntapoihin, arvoihin, uskomuksiin sekä maailmankuviin syventyminen.

Tentittävät teokset:

  • Häkkinen, Antti; Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.) 2005. Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. SKS,
  • Liégeois, Jean-Pierre 1994. Roma, Gypsies, Travellers. Collection Education. Council of Europe Press.
  • Anna Maria Viljanen 2012. Romanikulttuurin muuttuvat muodot ja pysyvät rakenteet. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. ss. 375-42.
  • Marko Stenroos 2012. Meitä on moneksi – romanien monet kasvot. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. 430-435.

Romanien vierailu ja omakohtainen kokemus – mitä on olla romanina suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yleinen arviointiasteikko 0‒5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään opiskelijalta erityisesti Suomen ja myös Euroopan romanikulttuurin pääpiirteiden yleistä tuntemusta ja muistamista. Arvosanoihin 4‒5 edellytetään kykyä analysoida romanikulttuurin erityispiirteitä käyttäytymistä, arvoja, uskomuksia ja maailmankuvaa suhteessa nykypäivään.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina oheiskirjallisuuden kera. Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä, humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kirjatentistä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Tentittävät teokset kohdassa oppimateriaali ja kirjallisuus.

Luentopäiväkirjan avulla opiskelija analysoi ja kommentoi opetuksen kautta saatua tietoa romanikulttuurista. Dialoginen vuorovaikutus debatti ja keskustelu tuo syvyyttä käsiteltäviin asioihin.

Hyödynnetään SKS:n nauhoitettuja kertomuksia romanien suullisessa kerrontaperinteessä, kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, erityisesti mediassa.

Opiskelijat työskentelevät työryhmissä pohtien romanikulttuurin liittyviä kysymyksiä.