Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan aineopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa romanimusiikin tyylilajeja ja tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä.

Opiskelija tuntee musiikin asemaa romanien elinkeinona ja yhteiskunnallisen aseman rakentajana.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.

Opiskelija ymmärtää romanimusiikin vaikutuksia muuhun musiikkiin.

Opiskelija osaa analysoida romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa.

Opintojakso johdattaa opiskelijan romanien monipuoliseen musiikkikulttuuriin sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Opintojaksossa perehdytään romanien musiikkityyleihin sekä romanimusiikin taustoihin ja vaikutteisiin, joita se tarjonnut muun muassa klassiseen musiikkiin. Opintojaksossa tutustutaan tärkeimpiin romanimusiikin esittäjiin ja säveltäjiin. Opintojaksossa perehdytään musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa sekä romanien elinkeinona.

Tenttivät teokset:

  • Åberg, Kai & Risto Blomster 2006 (toim.). Suomen romanimusiikki. Tampere: SKS.
  • Silverman, Carol 2012. Romani Routes: Cultural Politics and Balkan Music in Diaspora. New York: Oxford University Press.

Oppimista tukevat kotimaisten romanimuusikoiden vierailut luentokurssilla.

Yleinen arviointiasteikko 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään, että opiskelija muistaa ja osaa kuvata romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa sekä tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä. Arvosanoihin 4–5 edellytetään lisäksi kykyä itsesäisesti pohtia romanimusiikin tyylilajeja sekä suhteuttaa niitä muuhun musiikkiin. Lisäksi arvosanoihin 4–5 edellytetään, että opiskelija ymmärtää romanimusiikin merkitystä romanien identiteetin kannalta ja ammattina sekä osaa pohtia näitä.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Vaihtoehtoisena suoritustapana järjestetään aika ajoin luentokursseja ohjeiskirjallisuuden kera.