Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan aineopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa uskonnollisia eroja eri romaniryhmien välillä.

Opiskelija ymmärtää eri uskontojen suhteita etenkin Balkanilla.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät uskontojen vaikutuksiin romanikulttuureihin ja romanien yhteiskunnalliseen asemaan Suomessa ja muualla Euroopassa.

Opiskelija osaa analysoida romanien uskonnollista monitahoisuutta Euroopassa.

Opintojakso on katsaus romanien uskonnolliseen elämään sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Opintojakson keskeistä tematiikkaa ovat valtionkirkkojen suhde romaneihin, helluntaisuuden ja muiden vapaiden uskontosuuntien voimistuminen eri maiden romanien keskuudessa sekä islamin asema romanien keskuudessa.

Tentittävät teokset:

  • Thurfjell, David & Adrian Marsh 2014 (toim.), Romani Pentecostalism: Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt: Peter Lang.
  • Trofimova, Ksenia P. 2013. Features of the religious culture of the Roma in the context of religious pluralism in the Balkans. Philosophy and Culture 9: 1270–1280.
  • Lindberg Väinö 2012. Suomen romanien uskonnollinen herääminen. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura, 143—153.

Yleinen arviointiasteikko 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään, että opiskelija muistaa Euroopan romaneihin ja heidän uskontoihinsa liittyviä pääpiirteitä sekä uskonnollisia eroja eri romaniryhmien välillä. Arvosanoihin 4–5 edellytetään lisäksi kykyä analysoida ja luonnehtia perustasolla romanien uskonnollisuutta sekä eri uskontojen vaikutuksia ja suhteita sekä romaniyhteisöissä että niiden suhteissa pääväestöihin.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.