Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

A Cradle doctoral seminar is targeted mainly for doctoral students with themes around workplace learning, organizational studies, and adult education. Most of the participants have been from CRADLE (The Center for Research on Activity, Development and Learning) where theoretical and methodological background is especially in cultural historical activity theory but all participants interested in similar themes are welcome.

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot.

The seminar is ongoing having sessions about once per three weeks. The language of the seminar is English and the sessions are also provided with the Skype connection. All interested can apply for the seminar.

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

The choice of the seminar is discussed with the supervisor.

Toteutetaan lähiopetuksena. Mikäli oma ohjaaja ei järjestä tutkimusseminaaria, opiskelija osallistuu tohtoriohjelman järjestämään SEDUCE-seminaariin. Seminaarin valinnasta keskustellaan oman ohjaajan kanssa.