Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.4.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan omalla tieteenalallaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot.

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Seminaari perustuu väitöskirjan tutkimussuunnitelman ja käsikirjoituksen edistyvään kirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Seminaarityöskentely edellyttää tohtorikoulutettavalta säännöllistä ja aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee tohtorikoulutettavia väitöskirjatyön alusta väitöskirjan valmistumiseen. Kullakin tieteenalalla on omat seminaarikäytäntönsä, joita on noudatettava. Tohtoriopiskelijan on oltava selvillä ja noudatettava oman tieteenalansa seminaarikäytäntöjä.

Hyväksytty/hylätty

Seminaari pidetään sukupuolentutkimuksen seminaarihuoneessa. / The seminar is held at the Gender Studies seminar room.

Toteutetaan lähiopetuksena.

Tohtoriopiskelijan oman tieteenalan jatkokoulutusseminaarista vastaava opettaja.