Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 14.5.2020
09:00 - 18:00

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun asiantuntijana ja osaa perustella tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • osaa ottaa vastaan palautetta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteiden väliseen keskusteluun
  • on hionut vuorovaikutustaitojaan.

Osallistuminen SKY Meetiin on pakollista 1-2 kertaa vuodessa koko opintojen ajan.

SKY Meet järjestetään kolmesti vuodessa, tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa.

SKY Meet -tapaamisessa osallistujat (ohjaajat ja tohtorikoulutettavat) keskustelevat tunnin ajan kunkin tohtorikoulutettavan etukäteen toimittamasta tekstistä.

Hyväksytty/hylätty

Toteutetaan lähiopetuksena. Osallistujat toimittavat tapaamisen osallistujille etukäteen 10-12-sivuisen tekstin, joka tukee heidän väitöskirjatyötään.

Väitöskirjatyön ohjaaja.