Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 12.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

24.02.2020 Mon 12.15-13.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Teaching language: Finnish
25.02.2020 Tue 12.15-13.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Teaching language: Finnish
24.02.2020 Mon 10.15-11.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Teaching language: Finnish
25.02.2020 Tue 10.15-11.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Teaching language: Finnish
24.02.2020 Mon 14.15-15.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille
sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Opiskelija osaa käyttää erilaisia akateemisia tekstitaitoja eli lukemisen ja kirjoittamisen työkaluja ja soveltaa niitä tieteelliseen ja asiantuntijakirjoittamiseen sekä yliopisto-opintoihinsa. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisin tekstin lukemistapoja ja osaa suunnitella omaa lukuprosessiaan oppimisen kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tekstilähteitä ja niiden luotettavuutta.

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tieteellisen tekstin tunnusmerkit täyttäviä tekstejä, kuten luentopäiväkirjoja, esseitä, referaatteja ja kirjallisuuskatsauksia. Opiskelija osaa käyttää sosiaalitieteiden tieteellisiä viittauskäytäntöjä ja niihin liittyviä teknisiä apuvälineitä, kuten viitteiden hallintaohjelmistoja. Opiskelija tietää plagioinnin ja opintovilpin erilaiset esiintymistavat ja plagioinnin estämiseen liittyvät työvälineet.

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden opintojen erilaiset suoritustavat, kuten erilaiset tenttimuodot sekä seminaaritoiminnan. Opiskelija osaa reflektoida omaa opiskelutoimintaansa erilaisten suoritustapojen suhteen ja suunnitella oppimistekonsa.

1. opintovuosi, 3. periodi

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstin lukemista ja erilaisten tieteellisten ja asiantuntijatekstien kirjoittamista ja siihen liittyviä konventioita, kuten viittauskäytäntöjä. Opintojaksolla esitellään sosiaalitieteiden kandiohjelman opetustapoja ja suoritustapoja ja pohditaan, miten kukin opiskelija pystyy rakentamaan itselleen toimivat opiskelutavat.

Verkkomateriaalien yhteydessä jaettava oheiskirjallisuus.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opiskelijapalaute 1 integroidaan osaksi opintojaksoa.

Lähiopetus tai verkko-opetus.