Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys 5 Cr Lecture Course 17.9.2020 - 15.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Social questions and human understanding 5 Cr Literature examination 16.5.2020 - 16.5.2020
Social questions and human understanding 5 Cr Literature examination 22.2.2020 - 22.2.2020
Social questions and human understanding 5 Cr Literature examination 16.11.2019 - 16.11.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 17.10.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 4.5.2019 - 4.5.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 30.3.2019 - 30.3.2019
Contemporary Social Questions 5 Cr Lecture Course 11.3.2019 - 3.5.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 2.3.2019 - 2.3.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 2.2.2019 - 2.2.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 8.12.2018 - 8.12.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 10.11.2018 - 10.11.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 13.10.2018 - 13.10.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Lecture Course 18.9.2018 - 20.11.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 15.9.2018 - 15.9.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 11.6.2018 - 11.6.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 21.4.2018 - 21.4.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 24.3.2018 - 24.3.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 24.2.2018 - 24.2.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 27.1.2018 - 27.1.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 9.12.2017 - 9.12.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 11.11.2017 - 11.11.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Lecture Course 30.10.2017 - 13.12.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 14.10.2017 - 14.10.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Literature examination 16.9.2017 - 16.9.2017

Target group

Soskandi: Pakollinen

Muut ohjelmat: Avoimen yliopiston toteutus on avoinna muiden ohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Suositellaan opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä suorittamista

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut holistiseen hyvinvointiin ja ihmiskäsitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

Timing

  1. periodi

Contents

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen holistista hyvinvointia. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Study materials

Lähiopetuksen tentin kirjallisuus:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-265.

Maritta Törrönen ym.: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus 2016. Luetaan sivut 5-123.

Examinarium-tentti:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.

Maritta Törrönen ym.: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus 2016. Luetaan sivut 5-360.

Maritta Törrönen: Hyvinvointia luova vastavuoroisuus. Teologinen Aikakauskirja 2, teemanumero, 113-123.

Suositeltava kirjallisuus Maritta Törrönen ym.: Reciprocal relationships and well-being: Implications for social work and social policy. Routledge 2018.

Assessment practices and criteria

Johdantoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti arvostellaan arvosteluasteikolla 0-5. Kurssisuoritus perustuu johdantoluennoilla läsnäoloon ja hyväksyttyyn tenttiin. Kokonaisarvosana perustuu tentistä saatuun arvosanaan. Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Completion methods

Opintojakso on mahdollista toteuttaa yhdellä tai useammalla tavalla seuraavista.

1) Lähiopetus ja tentti

2) Examinarium -tentti