Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 16:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 16:45

Other teaching

17.10.2019 Thu 14.00-17.00
Maritta Törrönen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Suositellaan opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

2. opintovuosi, 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Lähiopetuksen tentin kirjallisuus:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-265.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-123.

Tiedekuntatentti:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-367.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-360.

Törrönen, Maritta (2018) Hyvinvointia luova vastavuoroisuus. Teologinen Aikakauskirja 2, teemanumero, 113–123. Läytyy osoitteesta: https://arro.anglia.ac.uk/703519/6/Törrönen_2018_2.pdf

Johdantoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti arvostellaan arvosteluasteikolla 0-5. Kurssisuoritus perustuu johdantoluennoilla läsnäoloon ja hyväksyttyyn tenttiin. Kokonaisarvosana perustuu tentistä saatuun arvosanaan.

Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Lähiopetus ja tentti tai tiedekuntatentti.