Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.9.2019 at 09:00 - 10.5.2020 at 09:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille
sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä yhteiskunnallisilla rakenteilla tarkoitetaan, miten ne muodostuvat ja mikä on niiden suhde yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Hän saavuttaa monipuoliset tiedot yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutuksista, yhteiskunnallisten ilmiöiden rakenteistumisesta sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden muodostumis- ja säilymistavoista.

1. opintovuosi, 4. periodi

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnallisten rakenteiden muodostumistapoihin ja vaikutuksiin sekä rakenteiden ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden väliseen suhteeseen. Yhteiskunnallisia rakenteita ja niihin liittyvää eriarvoisuutta tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista ja erityyppisten tutkimusten kautta.

The Faculty's Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 August 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

Luentojen oheislukemisto ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.

Examinarium -tentissä:

Atkinson, Will (2015) Class. Polity Press, Cambridge.

Therborn, Göran (2014) Eriarvoisuus tappaa. Vastapaino, Tampere.

Current Sociology. 2016, Vol. 64, (2) s. 159-227 ja 244–258. Dynamics of inequalities in a global perspective. (Monograph issue) (Artikkeleiden lukeminen vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksella.) (HUOM! Aikaisemmin virheellinen tieto Current Sociology -julkaisun sivualueessa)

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opintojakson voi suorittaa joko kurssilla TAI kirjallisuustentillä.