Otago bay / Minna Kaarakainen

TERVETULOA OPINTOJAKSOLLE!

Opintojaksolla perehdytään kulutustutkimuksen historiaan sekä ajankohtaisiin kulutustutkimuksen piirissä tehtäviin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin, niiden lähtökohtiin, teoreettisiin taustoihin, metodisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Kohteina ovat asiantuntijoiden esitteleminä mm. vähittäiskaupan palvelut ja elinympäristö, ruokakulttuurin tutkimus, some-aineistot, kestävä kulutus ja kokeilukulttuuri, kuluttajien talousosaaminen, velkaantuminen ja viitebudjetit sekä palveluiden kulutus. Opintojaksolla harjaannutaan lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä. Lisäksi opiskelija tunnistaa opintojaksolla esiteltävien tutkimushankkeiden kontribuutiota yhteiskunnalle ja paikantaa hankkeisiin/tutkimusteemoihin liittyviä jatkotutkimusaiheita esimerkiksi potentiaalisina opinnäytetyön aiheina.

Lähiopetuskerrat koostuvat vuorovaikutteisesta luento-opetuksesta ja tuntitehtävistä. Lukupiirien ajankohta ja toteutustapa yksittäisellä lähiopetuskerralla voi vaihdella.

Mikäli kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä vastuuopettajiin (katri.koistinen(at)helsinki.fi , anna-riitta.lehtinen(at)helsinki.fi , riitta.matilanen(at)helsinki.fi).

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
10:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
10:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 13:45

Description

Opintojakso on avoinna kaikille valtiotieteellisen tiedekunnan sekä maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan kuluttajaekonomian koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä. Lisäksi opiskelija tunnistaa opintojaksolla esiteltävien tutkimushankkeiden kontribuutiota yhteiskunnalle ja paikantaa hankkeisiin/tutkimusteemoihin liittyviä jatkotutkimusaiheita esimerkiksi potentiaalisina opinnäytetyön (esim. maisteri/pro-gradu työn) aiheina.

3. periodi

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kulutustutkimuksen piirissä tehtäviin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin, niiden lähtökohtiin, teoreettisiin taustoihin, metodisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista luennoista, artikkelien lukemisesta sekä lyhyiden esseiden kirjoittamisesta yksilötehtävänä valituista tutkimusteemoista.

Arvosana (asteikolla 0–5) perustuu kirjallisten töiden arviointiin. Vähintään viidellä lähiopetuskerralla on oltava läsnä, jotta opintojakso tulee hyväksytysti suoritetuksi. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet ovat nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Asteikko 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Lähiopetus 28 h

Luennoille valmistaudutaan perehtymällä luentomateriaaleihin 46 h

Esseiden kirjoittaminen 59 h

Itsearviointi ja kurssipalaute 2 h