Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2019 at 09:00 - 28.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on tarjolla ensisijaisesti HY sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoille sekä sovitusti YUNETin ja SOSNETin opiskelijoille. Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille jos tilaa on, ensisijaisesti niille jotka suorittavat useita lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintojaksoja. Opintojaksosta muokataan erillinen kurssi SOSNETin erko-opiskelijoille, joka opetetaan lähijaksona sovitusti SOSNETin kanssa.

Suositeltavat valinnaiset opinnot Lapsuuden tutkimuksen kokonaisuuteen kuuluvat opinnot.

Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti nuoriin liittyviä syrjäytymisen määritelmiä ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisia ja poliittisia kytkentöjä. Opiskelija oppii lukemaan ja keskustelemaan kriittisesti syrjäytymisen käsitteestä ja sen käytöstä nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja argumentoida suullisesti ja kirjallisesti aiheesta.

4. periodi

Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan syrjäytymistä yhteiskunnallisena ilmiönä keskittyen erityisesti nuorten yhteiskunnalliseen asemaan.

Pakollisena kirjallisuus, tutustuttava vähintään yhteen teokseen tarkemmin, muut suositeltavia:

Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi ja Ikäheimo, Salla (2015): Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 84.

Tarja Juvonen (2015) Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Nuorisotutkimusverkosto, 165, Helsinki.

Sandberg, Otso (2015) Hallittu syrjäytyminen. Miten syrjäytymisestä muodostui lähes jokaiseen meistä ulottuva riski? Acta Universitatis Tampererensis 2011, Tampere University Press 2015.

Ristikari, Tiina & Törmäkangas, Liisa & Lappi, Aino &, Haapakorva, Pasi & Kiilakoski, Tomi & Merikukka, Marko & Hautakoski, Ari & Pekkarinen, Elina &, Gissler, Mika (2016) Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 9/2016.

Arvosana (asteikolla 0–5) perustuu kirjallisten töiden sekä osallistumisaktiivisuuden arviointiin. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luento- ja seminaariopetuksena TAI

YUNET tai SOSNET yhteistyönä toteutettava vuosittain opetussuunnitelmassa vahvistettava verkkokurssi