Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Nuorisotutkimuksen avainkäsitteitä 2020

Kurssilla saa yleiskuvan nuorisotutkimuksen monitieteisestä luonteesta, erityisesti sosiologisen nuorisotutkimuksen painopisteistä

Enrol
13.2.2020 at 09:00 - 8.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on tarjolla ensisijaisesti HY sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoille. Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille jos tilaa on, ensisijaisesti niille jotka suorittavat useita lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintojaksoja.

Lapsuuden tutkimuksen kokonaisuuteen kuuluvat opinnot.

Opintojaksolla opitaan tarkastelemaan ajankohtaisia lapsuuden ja nuoruuden kysymyksiä sosiaalitieteen näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, osaa käsitteellistää jotain lapsuuden ja nuorisotutkimuksen erityisaluetta ja syventyä kyseiseen teemaan tai menetelmiin.

1-4. periodi

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiaalitieteellisen lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin kuten lasten ja nuorten yhteiskunnalliset kysymykset ja lainsäädäntö eri instituutioissa, osallisuus, sukupuolen tematiikkaan, sukupolviin, rikollisuuteen, mediaan, kulutukseen, talouteen, sosiaaliluokkiin, monikulttuurisuuteen, globaalisuuteen tai tutkimusmenetelmiin.

Kirjallisuus annetaan opintojaksolla.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

  • Lähiopetus
  • Verkkokurssi
  • Nuorisotutkimuksen avainkäsitteet 5 op.
  • YUNET tai SOSNET yhteistyönä toteutettavat vuosittain opetussuunnitelmassa vahvistettavat verkkokurssit